ตราแผ่นดินของนครรัฐวาติกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราอาร์มของนครรัฐวาติกัน
ตราแผ่นดินนครรัฐวาติกันปี 2023
รายละเอียด
เริ่มใช้7 มิถุนายน 1929
โล่พื้นตราสีแดง, กุญแจไขว้สีทองและสีเงิน, ร้อยในวงแหวนสีแดง/สีทอง, ภายใต้มงกุฎสีขาว, มงกุฎสีทอง

ตราตราอาร์มของนครวาติกันเป็นตราแผ่นดินที่รับรองโดยกฎหมายพื้นฐานของนครรัฐวาติกันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1929 ตราแผ่นดินนี้ถูกกำหนดโดยกฎหมายให้มีพื้นตราสีแดง, กุญแจไขว้สีทองและสีเงิน, ร้อยในวงแหวนสีแดง/สีทอง, ภายใต้มงกุฎสีขาว, มงกุฎสีทอง

ประวัติ[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม : Fundamental Law of Vatican City State

ตราอาร์มของนครวาติกันมีอธิบายไว้ในภาคผนวก ข. ของกฎหมายพื้นฐานแห่งนครวาติกันปี 2023

ก่อนหน้านี้ มีการอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "ภาคผนวก ข. ตราแผ่นดินอย่างเป็นทางการของนครรัฐวาติกัน" ในมาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐานแห่งนครรัฐวาติกันที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 กฎหมายปี ค.ศ. 2001 นี้เนื้อหาซ้ำในมาตรา 19 ของ กฎหมายพื้นฐานเดิมของนครรัฐวาติกันได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1929

สัญลักษณ์[แก้]

  • กุญแจไขว้ที่เป็นสีทองและเงินเป็นสัญลักษณ์ของกุญแจสำหรับอาณาจักรสวรรค์ที่นักบุญปีเตอร์ได้รับสัญญา ให้เป็นผู้ปิดและเปิด[1]
  • มงกุฎพระสันตะปาปา สามชั้นเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสามอย่างของพระสันตะปาปา: ศาสนา การบริหาร และ การรักษาความยุติธรรม (Sacred Orders, Jurisdiction and Magisterium)[2]
  • กางเขนสีทองบนมงกุฎสามชั้นเป็นสัญลักษณ์ของการตรึงกางเขนของพระเยซู

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]