ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน
Emblem of Azerbaijan.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรา สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
เริ่มใช้ 17 กันยายน พ.ศ. 2533
โล่ แถบสีธงชาติอาเซอร์ไบจาน ตรงกลางมีรูปเปลวไฟนิรันดร์ โดยเปลวไฟเป็นคำว่า อัลเลาะฮ์ (اللّٰه) ในภาษาอาหรับ อยู่ภายในดาวแปดแฉกสีขาว
ประคองข้าง ข้าวสาลีและโอ๊ก

ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2533[1] เป็นตราแผ่นดินที่ผสมผสานอารยธรรมดั้งเดิม และ อารยธรรร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน. อันมีเปลวไฟเป็นองค์ประกอบหลัก ดังสมญานามที่ว่า "ดินแดนแห่งเปลวไฟนิรันดร์" – สื่อถึงศาสนาโซโรอัสเตอร์ เป็นรากฐานอารยธรรมดั้งเดิมของชาวอาเซอร์ไบจาน.

ความหมาย[แก้]

แถบสีทั้งสามที่ปรากฎบนตราแผ่นดินนั้นมาจากสีของธงชาติอาเซอร์ไบจาน. สีเขียว หมายถึง ศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาหลัก. สีแดง หมายถึง ความก้าวหน้า และ การก้าวไปสู่ความเป็นยุโรป. สีฟ้า หมายถึง ชาวเติร์กในอาเซอร์ไบจาน. ดาวแปดแฉก หมายถึงชาวเติร์กสาขาต่างๆ รวม 8 สาขา ได้แก่ ชาวอาเซอร์ไบจาน ชาวเติร์กอานาโตเลีย(ตุรกี) ชาวชากาไต (หรือชาวอุซเบกและชาวอุยกูร์) ชาวตาตาร์ ชาวคิปชัก (ชาวคาซัค,ชาวคีร์กีซและชาวบัชกีร์) ชาวเซลจุก และชาวตุรโกมัน(เติร์กเมน).

ข้าวสาลีและโอ๊กที่รองรับตราแผ่นดินนั้น, รวงข้าวสาลี เป็นผลิตผลทางการเกษตรสำคัญที่สร้างรายได้หลักของประเทศ และ กิ่งโอ๊ก สื่อถึงพืชพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์

ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน สื่อความหมายถึงอิสรภาพ และ เอกราชของอาเซอร์ไบจาน. ตรงกลางมีรูปเปลวไฟนิรันดร์ โดยเปลวไฟเป็นคำว่า "อัลเลาะฮ์" (اللّٰه) ในภาษาอาหรับ อยู่ภายในดาวแปดแฉกสีขาว. ซึ่งสื่อถึงเปลวไฟ ที่มาจากสุสาน Martyrs' Lane เพื่อรำลึกถึง ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยกองทัพบกโซเวียต ในเหตุการณ์มกราทมิฬ ค.ศ. 1990 และ สงครามนากอร์โน-คาราบัค ค.ศ. 1988-1994.[2]

การใช้[แก้]

ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน ต้องแสดงไว้ที่อาคารสำนักงานของทางราชการไว้ทุกวันตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย สถานที่ดังกล่าวได้แก่:

  • ที่ทำการของประธานาธิบดี และ อาคารที่พักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน;
  • ที่ตั้งของศาลยุติธรรม และ อาคารรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน;
  • สำนักงานสภาคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐ, กองบัญชาการ และ ฐานทัพทหาร;
  • หน่วยงานของทางราชการฝ่ายบริหาร และ อาคารสำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหาร;
  • อาคารสำนักงานทางการทูต และ ผู้แทนการค้าของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน