กฎออกเตต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พันธะในคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): ที่ล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอน 8 , ตามกฎออกเตต CO2 จัดเป็นโมเลกุลที่เสถียร

กฎออกเตตคือกฎที่อะตอมพยายามที่จะทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของตัวมันเองให้ครบแปดซึ่งเป็นสภาพที่เสถียรที่สุด ยกเว้น

  • ธาตุตั้งแต่คาบ 3 ลงไปสามารถมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเกิน 8 ได้ เพราะอิเล็กตรอนสามารถเข้าไปอยู่ใน d orbital ได้
  • ธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยกว่า 4 เมื่อเกิดสารประกอบอาจมีเวเลนซ์น้อยกว่า 8 ก็ได้
  • ธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่า 4 เมื่อเกิดสารประกอบอาจมีเวเลนซ์มากกว่า 8 ก็ได้
  • - ถ้ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่เรียกพันธะที่เกิดว่า พันธะเดี่ยว
  • - ถ้ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่เรียกพันธะที่เกิดว่า พันธะคู่
  • - ถ้ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่เรียกพันธะที่เกิดว่า พันธะสาม
  • -ข้อยกเว้น อะตอมของธาตุในสารบางชนิดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่เป็นแบบแก๊สเฉื่อยแต่เสถียร เช่น BeCl2 สารประกอบธาตุคู่ที่เกิดจากธาตุ Be,Al,Hg กับธาตุหมู่7A ออกไซด์ของไนโตรเจนบางชนิด เช่น NO N2O NO2