สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
School of Civil Architecture, UdonThani Rajabhat University
คติพจน์รู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้ศึกษา
สถาปนาพ.ศ. 2557
ที่อยู่
สี  สีน้ำตาล
เว็บไซต์โยธาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม (อังกฤษ : School of Civil Architecture, UdonThani Rajabhat University) เป็นหนึ่งในสาขาวิชาในสังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปิดสอนในหลักสูตรด้านโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [1]แรกเริ่มก่อตั้งจากการเปิดสอนกลุ่มวิชาโยธาสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานคือ สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานก่อสร้าง ทั้งงานหมวดโยธา งานหมวดสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงบูรณะอาคาร และงานสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่มีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยหลักสูตรมุ่งเน้น

  1. มีสอบวิชาพื้นฐานด้านโยธาและสถาปัตยกรรม
  2. มีความสนใจในวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เช่น การออกแบบ การเขียนแบบ การตกแต่งอาคาร และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง 

สัญลักษณ์[แก้]

ปรัชญา[แก้]

รู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้ศึกษา

สีประจำ[แก้]

  สีน้ำตาล

หลักสูตร[แก้]

กลุ่มสาชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัจจุบันเปิดสอนดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาโยธาสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต​ (วท.บ.)
  • สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
- -

หมายเหตุ : หลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เก็บถาวร 2018-01-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ ที่ นร1004.3/307 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ ที่ ศธ 0206.6/1095 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2558[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-12. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-01-28. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.