สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โยธา อุดร.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษSchool of Civil Architecture, UdonThani Rajabhat University
ที่อยู่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
อาคารโยธาสถาปัตย์ TB7 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
คำขวัญรู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้ศึกษา
วันก่อตั้งพ.ศ. 2557
สีประจำภาควิชา     สีน้ำตาล
เว็บไซต์โยธาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม (อังกฤษ : School of Civil Architecture, UdonThani Rajabhat University) เป็นหนึ่งในสาขาวิชาในสังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปิดสอนในหลักสูตรด้านโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [1]แรกเริ่มก่อตั้งจากการเปิดสอนกลุ่มวิชาโยธาสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานคือ สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานก่อสร้าง ทั้งงานหมวดโยธา งานหมวดสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงบูรณะอาคาร และงานสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่มีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยหลักสูตรมุ่งเน้น

  1. มีสอบวิชาพื้นฐานด้านโยธาและสถาปัตยกรรม
  2. มีความสนใจในวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เช่น การออกแบบ การเขียนแบบ การตกแต่งอาคาร และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง 

สัญลักษณ์[แก้]

ปรัชญา[แก้]

รู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้ศึกษา

สีประจำ[แก้]

     สีน้ำตาล

หลักสูตร[แก้]

กลุ่มสาชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปัจจุบันเปิดสอนดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาโยธาสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต​ (วท.บ.)
  • สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
- -

หมายเหตุ : หลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ ที่ นร1004.3/307 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ ที่ ศธ 0206.6/1095 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2558[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]