ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่ออังกฤษLibrary Resources and Educational Media Center, University of Phayao
LEC UP Logo.jpg
ประเทศประเทศไทย
ประเภทห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
สถานที่ตั้ง19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ไทย ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์19°01′53″N 99°53′38″E / 19.03139°N 99.89389°E / 19.03139; 99.89389
สาขา3
การเก็บรวบรวม
รายการที่เก็บรวบรวมหนังสือ, วารสารวิชาการ, วารสาร, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ฐานข้อมูล, สื่อประสม ฯลฯ
ขนาด254,514 รายการ
(หนังสือ 131,856 เล่ม)
การเข้าถึงและการใช้บริการ
การให้บริการประชากร421,922 คน (พ.ศ. 2559)
Members55,000 คน
ข้อมูลอื่น
งบ11,266,181.68 บาท (ปีงบประมาณ 2559)
ผู้อำนวยการผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง
บุคลากร22 คน
เว็บไซต์www.clm.up.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao) มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิต ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติ[แก้]

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เริ่มเปิดทำการชั่วคราวอยู่ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารเรียนรวมภูกามยาวชั้น 1 และในปี พ.ศ. 2543 ได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งไปอยู่ที่ อาคารบริหาร ปัจจุบันคืออาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานนะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จึงได้เปลี่ยนเป็นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในปัจจุบัน[1]

สัญลักษณ์[แก้]

ความหมายของตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

  1. หนังสือ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  2. รูปโลก เสริมสร้างความรู้และจินตนาการการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี ที่นำไปสู่ความเป็นสากล
  3. หมวกรับปริญญา ความสำเร็จสูงสุดของการศึกษา
  4. อักษรย่อ มพ. ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยพะเยา”[1]

ห้องสมุดสาขา[แก้]

  1. ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
  2. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
  3. ห้องสมุดศูนย์เชียงราย
  4. ห้องอ่านหนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]