ข้ามไปเนื้อหา

สิ่งพิมพ์รายคาบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วารสาร)

สิ่งพิมพ์รายคาบ หมายถึง สิ่งพิมพ์เย็บเล่มที่มีกำหนดออกระบุไว้แน่นอนและต่อเนื่อง มีกำหนดระยะเวลาออกไว้แน่นอนและสม่ำเสมอ เช่น ทุก 1 เดือน (รายเดือน) ทุก 15 วัน (รายปักษ์) ทุก 7 วัน (รายสัปดาห์) เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยบทความต่างๆ เรื่องราวที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ บางเรื่องจบในฉบับแต่บางเรื่องลงต่อเนื่องกันไปหลายฉบับ เนื้อเรื่องภายในเล่มอาจจะจำกัดขอบเขตตามแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง หรืออาจจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไปแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ

ประเภทของสิ่งพิมพ์รายคาบ[แก้]

  • วารสารวิชาการ หมายถึงสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสมำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะว่า วารสารผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical) วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ
  • นิตยสาร คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้
  • นิตยสารวิชาชีพ ได้แก่สิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกโดยกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่ไม่ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน ปกิณกะคดีและความรู้ในวิชาชีพสำหรับบุคคลทั่วไป ปกติวางจำหน่ายทั่วไปและมีรายได้จากการโฆษณา
  • หนังสือพิมพ์รายวัน ที่เน้นข่าวและข้อมูลข่าวสารทั่วไป ปกติจะพิมพ์ด้วยกระดาษราคาถูก หนังสือพิมพ์รวมรวมข่าวฉบับแรกของโลก ชื่อ Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien หรือ "รวมข่าวสำคัญและน่าจดจำ" โดย "โยฮานน์ คาโรลัส" (Johann Carolus) ตีพิมพ์ในเยอรมนีเมื่อ พ.ศ. 2148 (สมัยพระนเรศวร)

นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์นับเป็นส่วนประกอบหลักของ สิ่งพิมพ์รายคาบ

ดูเพิ่ม[แก้]