ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
Library and Learning Center, University of Phayao
University of Phayao Logo.svg
ประเทศประเทศไทย
ประเภทห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
สถานที่ตั้ง19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ไทย ประเทศไทย
พิกัด19°01′53″N 99°53′38″E / 19.03139°N 99.89389°E / 19.03139; 99.89389
สาขา3
การเก็บรวบรวม
รายการที่เก็บรวบรวมหนังสือ, วารสารวิชาการ, วารสาร, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ฐานข้อมูล, สื่อประสม ฯลฯ
ขนาด254,514 รายการ
(หนังสือ 131,856 เล่ม)
การเข้าถึงและการใช้บริการ
การให้บริการประชากร421,922 คน (พ.ศ. 2559)
สมาชิก55,000 คน
ข้อมูลอื่น
งบ11,266,181.68 บาท (ปีงบประมาณ 2559)
ผู้อำนวยการนางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
บุคลากร18 คน
เว็บไซต์www.clm.up.ac.th
แผนที่

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ (อังกฤษ: Library and Learning Center) ชื่อเดิม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562

มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิต ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติ[แก้]

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เริ่มเปิดทำการชั่วคราวอยู่ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารเรียนรวมภูกามยาวชั้น 1 และในปี พ.ศ. 2543 ได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งไปอยู่ที่ อาคารบริหาร ปัจจุบันคืออาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานนะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จึงได้เปลี่ยนเป็นศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในปัจจุบัน[1]

ห้องสมุดสาขา[แก้]

 1. ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
 2. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 3. ห้องสมุดวิทยาเขตเชียงราย
 4. ห้องอ่านหนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 5. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 6. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
 7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 8. ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
 9. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 10. ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

อ้างอิง[แก้]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ความหมายสัญลักษณ์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]