วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
Suranaree Technical College
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ .jpg
ชื่อย่อSTC
สถาปนา12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ที่ตั้งเลขที่ 113 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  (อังกฤษ : Suranaree Technical College ) เป็นวิทยาลัยด้านช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตั้งอยู่ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

แผนกที่เปิดสอนในปัจจุบัน[แก้]

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานยานยนต์
  • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขาวิชาโลหะการ
  • สาขางานเชื่อมโลหะ
  • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานก่อสร้าง
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม

 • งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
 • ช่างเดินสายไฟฟ้า
 • งานผลิตโลหะแผ่น
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
 • พิมพ์ดีดไทย
 • คอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บัญชี
 • ช่างเดินสายไฟ
 • ช่างเชื่อม
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ทำปุ๋ยชีวภาพ
 • อาหาร , ขนม
 • เครื่องใช้ในครัวเรือน

หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขาวิชาเครื่องกล
   • สาขางานยานยนต์
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาพณิชยการ
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • สาขางานเครื่องมือกล
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน[1]


อ้างอิง[แก้]