วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
SAKONNAKHON TETHNICAL COLLEGE
Logoivene2.png
ชื่อย่อSKTC
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ที่ตั้ง219 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นศูนย์กลางอำนวยการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร แรกเริ่มเดิมก่อตั้งในชื่อ โรงเรียนช่างไม้สกลนคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ในปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สกลนคร ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มาตั้งที่บริเวณสี่แยกมุม ถนนใสสว่างตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 (เฉพาะชาย)

ในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ) บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร บนเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (พื้นที่ปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร เป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร

ในปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็นโรงเรียนเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 มกราคม )

ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 เมษายน )[1]

การศึกษา[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สามารถอำนวยการสอนได้ 3 หลักสูตร ดังนี้

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร