วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 39.5 ไร่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาคปกติและสมทบ

หลักสูตร[แก้]

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )[แก้]

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชายานยนต์
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาธุกิจการพยาบาล
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (DVT)
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )[แก้]

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชายานยนต์
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (DVT)
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาธุกิจการพยาบาล
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (DVT)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (DVT)
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

อ้างอิง[แก้]