วิกิพีเดีย:โครงการวิกิธรณีวิทยา/บทความที่ต้องการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้ได้รวบรวมบทความที่ต้องการสำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการวิกิธรณีวิทยา โดยจัดลำดับความสำคัญของบทความตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งเป็นความสำคัญสูงสุด (Top) ความสำคัญสูง (High) และความสำคัญปานกลาง (Mid) สำหรับผู้ที่สนใจบทความที่ต้องการสำหรับโครงการอื่น ดูเพิ่มเติมที่: วิกิพีเดีย:บทความที่ต้องการ

หมายเหตุ: ชื่อบทความที่มีสัญลักษณ์ * กำกับ หมายถึงปรากฏในศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสภาทั้งหมดหรือบางส่วน

บทความที่ต้องการ ความสำคัญสูงสุด[แก้]

แอ่งปะทะ (impact crater) บนดวงจันทร์ไมมัส
การกดลง, การดึงลง (subduction)
การผุพังอยู่กับที่ (weathering)

บทความที่ต้องการ ความสำคัญสูง[แก้]

บอไลด์ (Bolide)
อุทยานแห่งชาติไบรส์แคนยอน
นิยาม
สถานที่
เหตุการณ์
บุคคล
อื่น ๆ

บทความที่ต้องการ ความสำคัญปานกลาง[แก้]

การไหลไพโรคลาสติก (Pyroclastic flow)
  • ทีฟรา* (Tephra) เศษวัสดุทุกชนิดที่ถูกขับออกมาจากภูเขาไฟในขณะที่ภูเขาไฟปะทุ
  • การไหลไพโรคลาสติก (Pyroclastic flow) กระแสแก๊สและเถ้า (ทีฟรา) ที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟสู่พื้นที่เบื้องล่างด้วยความเร็วสูงและความร้อนสูง

บทความที่ต้องการอื่น ๆ[แก้]

  • วาดี (Wadi) หุบเขากลางทะเลทรายที่มีน้ำไหลผ่านชั่วคราว