รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
Constitution of the United States, page 1.jpg
หน้าแรกของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับดั้งเดิม ปัจจุบันอยู่ที่ องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ (National Archives and Records Administration)
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตรา ผู้แทนของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
วันตรา 17 กันยายน ค.ศ. 1787
วันอนุมัติ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1788
ผู้ลงนาม ผู้แทนของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 39 จาก 55 คน
ท้องที่ใช้  สหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย

สามมาตราแรกของรัฐธรรมูญตั้งกฎและการแบ่งแยกอำนาจเป็นสามส่วนของรัฐบาลกลาง ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาแบบสองสภา ฝ่ายบริหารนำโดยประธานาธิบดี และฝ่ายตุลาการนำโดยศาลสูงสุด สี่มาตราสุดท้ายวางกรอบหลักระบอบสหพันธรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1787 ในที่ประชุม ณ ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และรับรองโดยการประชุมในรัฐต่าง ๆ ในนามของประชาชน โดยจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาแล้ว 27 ครั้ง โดยสิบครั้งแรกเป็นที่รู้จักในนามของ รัฐบัญญัติสิทธิ (Bill of Rights)

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจัดเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษณที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากรวมรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าไปด้วย รัฐธรรมนูญของกรุงซานมาริโน จะเก่าแก่กว่า[ต้องการอ้างอิง]

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจัดเป็นหัวใจหลักของกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและวัฒนธรรมทางการเมือง โดยต้นฉบับดั้งเดิม ที่เขียนโดยนายจาคอป ชาลัส ได้จัดแสดงไว้ที่ องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ (National Archives and Records Administration) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี