รายชื่อสถานะออกซิเดชันของธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อสถานะออกซิเดชันของธาตุ

รายชื่อ[แก้]

  ธาตุ
  แก๊สมีตระกูล
ธาตุ สถานะ
ออกซิเดชัน
เป็นลบ
ศูนย์ สถานะ
ออกซิเดชัน
เป็นบวก
หมายเหตุ
−4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
ไฮโดรเจน −1 H +1
ฮีเลียม He
ลิเทียม Li +1
เบริลเลียม Be +1 +2 [1]
โบรอน B +1 +2 +3
คาร์บอน −4 −3 −2 −1 C +1 +2 +3 +4
ไนโตรเจน −3 −2 −1 N +1 +2 +3 +4 +5
ออกซิเจน −2 −1 O +1 +2
ฟลูออรีน −1 F
นีออน Ne
โซเดียม −1 Na +1
แมกนีเซียม Mg +1 +2 [2]
อะลูมิเนียม Al +1 +2 +3 [3]
ซิลิคอน −4 −3 −2 −1 Si +1 +2 +3 +4
ฟอสฟอรัส −3 −2 −1 P +1 +2 +3 +4 +5
กำมะถัน −2 −1 S +1 +2 +3 +4 +5 +6
คลอรีน −1 Cl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
อาร์กอน Ar
โพแทสเซียม −1 K +1
แคลเซียม Ca +1 +2 [4]
สแกนเดียม Sc +1 +2 +3
ไทเทเนียม −1 Ti +1 +2 +3 +4 [5]
วาเนเดียม −1 V +1 +2 +3 +4 +5
โครเมียม −2 −1 Cr +1 +2 +3 +4 +5 +6
แมงกานีส −3 −2 −1 Mn +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
เหล็ก −2 −1 Fe +1 +2 +3 +4 +5 +6 [6]
โคบอลต์ −1 Co +1 +2 +3 +4 +5
นิกเกิล −1 Ni +1 +2 +3 +4
ทองแดง Cu +1 +2 +3 +4
สังกะสี Zn +1 +2 [7]
แกลเลียม Ga +1 +2 +3
เจอร์เมเนียม −4 −3 −2 −1 Ge +1 +2 +3 +4 [8]
สารหนู −3 As +1 +2 +3 +5 [9]
ซีลีเนียม −2 Se +1 +2 +4 +6 [10]
โบรมีน −1 Br +1 +2 +3 +4 +5 +7
คริปทอน Kr +2
รูบิเดียม −1 Rb +1
สตรอนเชียม Sr +1 +2 [11]
อิตเทรียม Y +1 +2 +3 [12][13]
เซอร์โคเนียม Zr +1 +2 +3 +4
ไนโอเบียม −1 Nb +1 +2 +3 +4 +5 [14]
โมลิบดีนัม −2 −1 Mo +1 +2 +3 +4 +5 +6
เทคนีเชียม −3 −1 Tc +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
รูทีเนียม −2 Ru +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
โรเดียม −1 Rh +1 +2 +3 +4 +5 +6
แพลเลเดียม Pd +1 +2 +4 [15]
เงิน Ag +1 +2 +3 +4 [16]
แคดเมียม Cd +1 +2 [17]
อินเดียม In +1 +2 +3
ดีบุก −4 Sn +2 +4
พลวง −3 Sb +3 +5
เทลลูเรียม −2 Te +2 +4 +5 +6
ไอโอดีน −1 I +1 +3 +4 +5 +7 [18]
ซีนอน Xe +1 +2 +4 +6 +8 [19]
ซีเซียม −1 Cs +1
แบเรียม Ba +2
แลนทานัม La +2 +3
ซีเรียม Ce +2 +3 +4
เพรซีโอดิเมียม Pr +2 +3 +4
นีโอดิเมียม Nd +2 +3 +4 [20]
โพรมีเทียม Pm +2 +3 [21]
ซาแมเรียม Sm +2 +3
ยูโรเพียม Eu +2 +3
แกโดลิเนียม Gd +1 +2 +3
เทอร์เบียม Tb +1 +2 +3 +4 [22]
ดิสโพรเซียม Dy +2 +3 +4 [23]
โฮลเมียม Ho +2 +3 [24]
เออร์เบียม Er +2 +3 [25]
ทูเลียม Tm +2 +3 +4 [26]
อิตเทอร์เบียม Yb +2 +3
ลูทีเชียม Lu +3
ฮาฟเนียม Hf +2 +3 +4
แทนทาลัม −1 Ta +2 +3 +4 +5
ทังสเตน −2 −1 W +1 +2 +3 +4 +5 +6
รีเนียม −3 −1 Re +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
ออสเมียม −2 −1 Os +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 [27]
อิริเดียม −3 −1 Ir +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 [28][29]
แพลตทินัม −2 −1 Pt +1 +2 +3 +4 +5 +6 [30][31]
ทองคำ −1 Au +1 +2 +3 +5
ปรอท Hg +1 +2 +4 [32]
แทลเลียม −1 Tl +1 +3 [33]
ตะกั่ว −4 Pb +2 +4
บิสมัท −3 Bi +1 +3 +5 [34]
พอโลเนียม −2 Po +2 +4 +5 +6 [35]
แอสทาทีน −1 At +1 +3 +5 +7
เรดอน Rn +2 +6 [36][37][38]
แฟรนเซียม Fr +1
เรเดียม Ra +2
แอกทิเนียม Ac +2 +3 [39]
ทอเรียม Th +2 +3 +4
โพรแทกทิเนียม Pa +2 +3 +4 +5 [40]
ยูเรเนียม U +2 +3 +4 +5 +6 [41]
เนปทูเนียม Np +3 +4 +5 +6 +7
พลูโทเนียม Pu +3 +4 +5 +6 +7 +8 [42]
อะเมริเซียม Am +2 +3 +4 +5 +6 +7 [43]
คูเรียม Cm +2 +3 +4 [44]
เบอร์คีเลียม Bk +2 +3 +4 [45]
แคลิฟอร์เนียม Cf +2 +3 +4
ไอน์สไตเนียม Es +2 +3 +4 [46]
เฟอร์เมียม Fm +2 +3
เมนเดลีเวียม Md +2 +3
โนเบเลียม No +2 +3
ลอว์เรนเซียม Lr +3
รัทเทอร์ฟอร์เดียม Rf +4
ดุบเนียม Db +5 [47]
ซีบอร์เกียม Sg +6 [48]
โบห์เรียม Bh +7 [49]
ฮาสเซียม Hs +8 [50]
ไมต์เนเรียม Mt +3 +4 [ต้องการอ้างอิง]
ดาร์มสตัดเทียม Ds +3 +4 [ต้องการอ้างอิง]
เรินต์เกเนียม Rg +3 [ต้องการอ้างอิง]
โคเปอร์นิเซียม Cn +1 +2 [ต้องการอ้างอิง]
นิโฮเนียม Nh +1 +3 [ต้องการอ้างอิง]
ฟลีโรเวียม Fl +2 [ต้องการอ้างอิง]
มอสโกเวียม Mc +3 +5 [ต้องการอ้างอิง]
ลิเวอร์มอเรียม Lv +4 +5 [ต้องการอ้างอิง]
เทนเนสซีน −1 Ts +1 +3 +5 +7 [ต้องการอ้างอิง]
ออกาเนสซอน Og +2 [ต้องการอ้างอิง]
อูนอูนเอนเนียม Uue +1 [ต้องการอ้างอิง]
อูนไบนิลเลียม Ubn +2 [ต้องการอ้างอิง]

รูปที่แสดงด้านล่างนี้เป็นรูปที่ถูกใช้โดย เออร์วิง แลงเมียร์ในปี 2462 โดยเป็นแผ่นกระดาษที่เกี่ยวกับกฎออกเตต[51] The periodicity of the oxidation states was one of the pieces of evidence that led Langmuir to adopt the rule.

Langmuir valence.png

รายการอ้างอิง[แก้]

 1. Be(I) ถูกพบใน เบริลเลียม มอโนไฮไดรต์ (BeH); see "Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data". bernath.uwaterloo.ca. สืบค้นเมื่อ 2007-12-10. 
 2. Low valent magnesium compounds with Mg(I) have been obtained using bulky ligands; see Green, S. P.; Jones C.; Stasch A. (December 2007). "Stable Magnesium(I) Compounds with Mg-Mg Bonds". Science 318 (5857): 1754–1757. Bibcode:2007Sci...318.1754G. PMID 17991827. doi:10.1126/science.1150856. 
 3. Al(II) has been observed in aluminium(II) oxide (AlO); see D. C. Tyte (1964). "Red (B2Π–A2σ) Band System of Aluminium Monoxide". Nature 202 (4930): 383. Bibcode:1964Natur.202..383T. doi:10.1038/202383a0. , and in dialanes (R2Al—AlR2); see Uhl, Werner "Organoelement Compounds Possessing Al—Al, Ga—Ga, In—In, and Tl—Tl Single Bonds" Advances in Organometallic Chemistry Volume 51, 2004, Pages 53–108. doi:10.1016/S0065-3055(03)51002-4
 4. Ca(I) has been observed; see Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society 132 (35): 12492–501. PMID 20718434. doi:10.1021/ja105534w. 
 5. Ti(I) has been observed in titanium monohydride (TiH); see Andersson, N. et al. (2003). "Emission spectra of TiH and TiD near 938 nm". J. Chem. Phys. 118: 10543. Bibcode:2003JChPh.118.3543A. doi:10.1063/1.1539848. 
 6. Fe(VII) and Fe(VIII) have been reported; see Yurii D. Perfiliev; Virender K. Sharma (2008). "เลขออกซิเดชันที่สูงของเหล็กในสถานะของแข็ง: Synthesis and Their Mössbauer Characterization – Ferrates – ACS Symposium Series (ACS Publications)". Platinum Metals Review 48 (4): 157. doi:10.1595/147106704X10801.  However, their existence has been disputed.
 7. Zn(I) has been observed in Zn2Cl2; see Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; (1985). "Zink". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (ใน German) (91–100 ed.). Walter de Gruyter. pp. 1034–1041. ISBN 3-11-007511-3. 
 8. Ge(−1), Ge(−2), and Ge(−3) have been observed in germanes; see แม่แบบ:Greenwood&Earnshaw.
 9. As(I) has been observed in arsenic(I) iodide (AsI); see Ellis, Bobby D. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry 43: 5981. doi:10.1021/ic049281s. 
 10. Se(I) has been observed in selenium(I) chloride (Se2Cl2); see "Selenium : Selenium(I) chloride compound data". WebElements.com. สืบค้นเมื่อ 2007-12-10. 
 11. Sr(I) has been observed in strontium monofluoride (SrF); see P. Colarusso et al. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride". J. Molecular Spectroscopy 175: 158. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019. 
 12. Y(I) has been observed in yttrium(I) bromide (YBr); see "Yttrium: yttrium(I) bromide compound data". OpenMOPAC.net. สืบค้นเมื่อ 2007-12-10. 
 13. Y(II) has been observed in yttrium(II) hydride (YH2); see "Yttrium: yttrium(II) hydride compound data". WebElements.com. สืบค้นเมื่อ 2007-12-10. 
 14. Nb(I) has been observed in niobium monochloride (NbCl); see Ram, R.S.; Rinskopf, N.; Liévin, J.; Bernatha, P.F. (2004). "Fourier transform emission spectroscopy and ab initio calculations on NbCl". Journal of Molecular Spectroscopy 228 (2): 544–553. Bibcode:2004JMoSp.228..544R. doi:10.1016/j.jms.2004.02.001. 
 15. Pd(I) has been observed; see Crabtree, R. H. (2002). "CHEMISTRY: A New Oxidation State for Pd?". Science 295 (5553): 288. doi:10.1126/science.1067921. 
 16. Ag(IV) has been observed in potassium hexafluoroargentate (K2AgF6) and caesium hexafluoroargentate (Cs2AgF6); see Riedel, Sebastian; Kaupp, Martin (2009). "The highest oxidation states of the transition metal elements". Coordination Chemistry Reviews (Elsevier) 253: 606–624. 
 17. Cd(I) has been observed in cadmium(I) tetrachloroaluminate (Cd2(AlCl4)2); see Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; (1985). "Cadmium". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (ใน German) (91–100 ed.). Walter de Gruyter. pp. 1056–1057. ISBN 3-11-007511-3. 
 18. I(IV) has been observed in iodine dioxide (IO2); see Pauling, Linus (1988). "Oxygen Compounds of Nonmetallic Elements". General Chemistry (3rd ed.). Dover Publications, Inc. p. 259. ISBN 0-486-65622-5. 
 19. Xe(I) has been observed in xenon hexafluoroplatinate and xenon hexafluororhodate; see Pauling, Linus (1988). General Chemistry (3rd ed.). Dover Publications, Inc. p. 250. ISBN 0-486-65622-5. 
 20. Nd(IV) has been observed in unstable solid state compounds; see แม่แบบ:Holleman&Wiberg
 21. Pm(II) has been observed in dilute, solid solutions of promethium dihalides in alkaline earth dihalides; see แม่แบบ:Holleman&Wiberg
 22. Tb(II) has been observed in terbium dihydride (TbH2), terbium(II) selenide (TbSe), and terbium(II) telluride (TbTe); see Patnaik, Pradyot (2003). Handbook of Inorganic Chemical Compounds. McGraw-Hill. pp. 920–921. ISBN 0-07-049439-8. สืบค้นเมื่อ 2009-06-06. 
 23. Dy(IV) has been observed in unstable solid state compounds; see แม่แบบ:Holleman&Wiberg
 24. Ho(II) has been observed in dilute, solid solutions of holmium dihalides in alkaline earth dihalides; see แม่แบบ:Holleman&Wiberg
 25. Er(II) has been observed in dilute, solid solutions of erbium dihalides in alkaline earth dihalides; see แม่แบบ:Holleman&Wiberg
 26. Tm(IV) has been observed; see Patnaik, Pradyot (2003). Handbook of Inorganic Chemical Compounds. McGraw-Hill. p. 934. ISBN 0-07-049439-8. สืบค้นเมื่อ 2009-06-06. 
 27. Os(−1) has been observed in Na2[Os4(CO)13]
  see Krause, J.; Siriwardane, Upali; Salupo, Terese A.; Wermer, Joseph R.; Knoeppel, David W.; Shore, Sheldon G. (1993). "Preparation of [Os3(CO)11]2− and its reactions with Os3(CO)12; structures of [Et4N] [HOs3(CO)11] and H2OsS4(CO)". Journal of Organometallic Chemistry 454: 263–271. doi:10.1016/0022-328X(93)83250-Y.  and Carter, Willie J.; Kelland, John W.; Okrasinski, Stanley J.; Warner, Keith E.; Norton, Jack R. (1982). "Mononuclear hydrido alkyl carbonyl complexes of osmium and their polynuclear derivatives". Inorganic Chemistry 21 (11): 3955–3960. doi:10.1021/ic00141a019. 
 28. Ir(−3) has been observed in Ir(CO)33−; see แม่แบบ:Greenwood&Earnshaw
 29. Ir(VIII) has been observed in iridium tetroxide (IrO4); see Gong, Yu; Zhou, Mingfei; Kaupp, Martin; Riedel, Sebastian (2009). "Formation and Characterization of the Iridium Tetroxide Molecule with Iridium in the Oxidation State +VIII". Angewandte Chemie International Edition 48 (42): 7879. doi:10.1002/anie.200902733. 
 30. Pt(−1) and Pt(−2) have been observed in the barium platinides Ba2Pt, BaPt, and Ba3Pt2 respectively: see Karpov, Andrey; Konuma, Mitsuharu; Jansen, Martin (2006). "An experimental proof for negative oxidation states of platinum: ESCA-measurements on barium platinides". Chemical Communications (8): 838–840. PMID 16479284. doi:10.1039/b514631c. 
 31. Pt(I) and Pt(III) have been observed in bimetallic and polymetallic species; see Kauffman, George B.; Thurner, Joseph J.; Zatko, David A. (1967). "Ammonium Hexachloroplatinate(IV)". Inorganic Syntheses. Inorganic Syntheses 9: 182–185. ISBN 978-0-470-13240-1. doi:10.1002/9780470132401.ch51. 
 32. Hg(IV) has been observed in mercury(IV) fluoride (HgF4); see Xuefang Wang; Lester Andrews; Sebastian Riedel; and Martin Kaupp (2007). "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4". Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371–8375. PMID 17899620. doi:10.1002/anie.200703710.  .
 33. Tl(−1) has been observed in caesium thallide (CsTl); see Bashilova NI & Khomutova, TV 1984, ‘Thallates of alkali metals and monovalent thallium formed in aqueous solutions of their hydroxides’, Russian Chemical Bulletin, vol. 33, no. 8, August, pp. 1543–47.
 34. Bi(I) has been observed in bismuth monobromide (BiBr) and bismuth monoiodide (BiI); see Godfrey, S. M.; McAuliffe, C. A.; Mackie, A. G.; Pritchard, R. G. (1998). Nicholas C. Norman, ed. Chemistry of arsenic, antimony, and bismuth. Springer. pp. 67–84. ISBN 0-7514-0389-X. 
 35. Po(V) has been observed in dioxidopolonium(1+) (PoO+
  2
  ); see Thayer, John S. (2010). Chemistry of heavier main group elements. p. 78. doi:10.1007/9781402099755_2. 
 36. Rn(II) has been observed in radon difluoride (RnF2); see Stein, L. (1970). "Ionic Radon Solution". Science 168 (3929): 362–4. Bibcode:1970Sci...168..362S. PMID 17809133. doi:10.1126/science.168.3929.362.  and Kenneth S. Pitzer (1975). "Fluorides of radon and element 118". J. Chem. Soc., Chem. Commun., (18): 760b – 761. doi:10.1039/C3975000760b. 
 37. Rn(IV) is reported by Greenwood and Earnshaw, but is not known to exist; see Sykes, A. G. (1998). "Recent Advances in Noble-Gas Chemistry". Advances in Inorganic Chemistry 46. Academic Press. pp. 91–93. ISBN 978-0120236466. สืบค้นเมื่อ 22 November 2012. 
 38. Rn(VI) is known in radon trioxide (RnO3); see Sykes, A. G. (1998). "Recent Advances in Noble-Gas Chemistry". Advances in Inorganic Chemistry 46. Academic Press. pp. 91–93. ISBN 978-0120236466. สืบค้นเมื่อ 22 November 2012. 
 39. Ac(II) is known in actinium dihydride (AcH2); see Farr, J (1961). "The crystal structure of actinium metal and actinium hydride". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 18: 42. doi:10.1016/0022-1902(61)80369-2. 
 40. Pa(II) is known in protactinium(II) oxide (PaO); see Sellers, Philip A.; Fried, Sherman; Elson, Robert E.; Zachariasen, W. H. (1954). "The Preparation of Some Protactinium Compounds and the Metal". Journal of the American Chemical Society 76 (23): 5935. doi:10.1021/ja01652a011. 
 41. U(II) has been observed in uranium monoxide (UO), uranium monosulfide (US), uranium acetylide (UC2), and uranium sesquicarbide (U2C3); see A.L. Bowman, G.P. Arnold, W.G. Witteman, T.C. Wallace and N.G. Nereson, Acta Crystallographica, 1966, 21, 670–671.
 42. Unstable Pu(VIII) complexes can form in alkaline solutions; see Kiselev, Yu. M.; Nikonov, M. V.; Tananaev, I. G.; Myasoedov, B. F. (2009). "On the Existence of Plutonium Tetroxide". Doklady Akademii Nauk (Pleiades Publishing, Ltd.) 425 (5): 634–637. ISSN 0012-5016. doi:10.1134/S0012501609040022. สืบค้นเมื่อ February 25, 2012. 
 43. Am(VII) has been observed in AmO5−
  6
  see Americium, Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch (The periodic table of elements for schools) chemie-master.de (in German), Retrieved 28 November 2010 and แม่แบบ:Greenwood&Earnshaw
 44. Cm(II) has been observed in curium(II) oxide (CmO2); see Holleman, Arnold F. and Wiberg, Nils Textbook of Inorganic Chemistry, p.1972, 102 Edition, de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1.
 45. Bk(II) has been observed in berkelium(II) oxide (BkO); see Peterson J. R. and Hobart D. E. "The Chemistry of Berkelium" in Harry Julius Emeléus (Ed.) Advances in inorganic chemistry and radiochemistry, Volume 28, Academic Press, 1984 ISBN 0-12-023628-1, p. 51, doi:10.1016/S0898-8838(08)60204-4
 46. Es(IV) is known in einsteinium(IV) fluoride (EsF4); see Kleinschmidt, P (1994). "Thermochemistry of the actinides". Journal of Alloys and Compounds. 213–214: 169. doi:10.1016/0925-8388(94)90898-2. 
 47. Db(V) has been observed in dubnium pentachloride (DbCl5); see H. W. Gäggeler (2007). "Gas Phase Chemistry of Superheavy Elements". Paul Scherrer Institute. pp. 26–28. 
 48. Sg(VI) has been observed in seaborgium oxide hydroxide (SgO2(OH)2); see Huebener et al.; Taut, S.; Vahle, A.; Dressler, R.; Eichler, B.; Gäggeler, H. W.; Jost, D.T.; Piguet, D. และคณะ (2001). "Physico-chemical characterization of seaborgium as oxide hydroxide". Radiochim. Acta 89 (11–12_2001): 737–741. doi:10.1524/ract.2001.89.11-12.737. 
 49. Bh(VII) has been observed in bohrium oxychloride (BhO3Cl); see "Gas chemical investigation of bohrium (Bh, element 107)", Eichler et al., GSI Annual Report 2000. Retrieved on 2008-02-29
 50. Hs(VIII) has been observed in hassium tetroxide (HsO4); see "Chemistry of Hassium" (PDF). Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH. 2002. สืบค้นเมื่อ 2007-01-31. 
 51. Langmuir, Irving (1919). "The arrangement of electrons in atoms and molecules". J. Am. Chem. Soc. 41 (6): 868–934. doi:10.1021/ja02227a002.