ภาษาฮารัวตี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษาฮารัวตี เป็นสำเนียงของภาษาราชสถาน อยู่ในภาษากลุ่มอินโด-อารยัน ใช้พูดในรัฐราชสถาน และบริเวณใกล้เคียงในรัฐมัธยประเทศ เรียงประโยคแบบประธาน-กรรม-กริยา ไวยากรณ์ใกล้เคียงกับภาษาราชสถานและภาษาฮินดี