ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤคเวท"

เพิ่มขึ้น 1,013 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* มัณฑละที่ 9 มีด้วยกัน 114 สูกตะ 1108 มันตระ เนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงโสม ปวมาน หรือการทำพิธีด้วยน้ำโสม
* มัณฑละที่ 10 มีด้วยกัน 191 สูกตะ 1754 มันตระ นอกจากสรรเสริญเทพเจ้าแล้ว ยังเป็นบทสวดในพิธีสมรส หรืองานศพด้วย.
* มัณฑละที่ 16 มีด้วย ยูเรนัสเนปจูนเสาร์ศุกร์พฤหัสบดีพุพธอังคารจันทร์โลกหมุนวุวนอภิวาท วยาส อภิราส /2 กัน8.8. . 26 สูกตะ 23
เนื้อหาอักษรศาตร์ การอิทังเมย์ตา,เต สรรเสริญบรวงสรวงพุพธขอมพระมหากษัตริย์ทุกปางค์ทุกพระองค์พระราหูพระศรีวลีพระศรีวะพระหูลีพระศรีตัปปะพระโกฑัญญะสมเด็จฐพระพุฒธอาจารย์โตพระเถราพระเสนาประธานพระเสมาพระแม่ญากนางพระหลักเมืองสัมมาขมาแม ตัดกรรมตัดบ่วง3,4 เทวาสูงกว้าง เหล็กไหลน้ำพี้นุ่มนิ่มสีเงินหน้าอกมันสีทอง ลักษณะเหลว ขี้ตกใจ อัญมณี ความยาว2เมตร2เซ็นสีแดงมันจะวิ่งบนแขนมานุษย์ ตามด้วยสีน้ำเงินแล้วก็เว้นช่องห่าง สีแหลืองสีเขียวจิกจับจิกดมต้องขอปาริวาทพวกมนุษย์ก่อนอยู่ที่ค่าสายตาต้องพาเจ้าสำนักสีส้มมาถึงจะรู้เพราะเค้าห้ามโอ้อวด(288),(289)
 
การอ้างถึงฤคเวทนิยมใช้ตัวเลขระบุลำดับที่ของหมวดนั้นๆ เช่น 1.1.1 หมายถึง มัณฑละที่ 1 สูกตะที่ 1 มันตระที่ 1 เป็นต้น,
ผู้ใช้นิรนาม