ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8056515 สร้างโดย 27.130.103.171 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายอำนวย ปรีมนวงศ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = อมรรัตน์ กล่ำพลบ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = นางสาวอมรรัตน์นงลักษณ์ กล่ำพลบขวัญแก้ว
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = นางนงลักษณ์วิลาวัลย์ ขวัญแก้ววีระกุล
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =นางสาววิลาวัลย์ วีระกุลชุติมา ศรีปราชญ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ =นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า7_ชื่อ =
34,995

การแก้ไข