พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ.jpg

พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387
สิ้นพระชนม์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454 (67 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
หม่อม หม่อมเวก ดารากร ณ อยุธยา
พระบุตร พระยาราชสีหยศ (หม่อมราชวงศ์เพิก ดารากร)
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์มูล ดารากร)
หม่อมราชวงศ์ศุข ดารากร)

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจันทร์ ดารากร; 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387

ทรงรับราชการในกรมช่างมหาดเล็ก มีผลงานในการทำหน้าบันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซ่อมแซมพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและซุ้มพระแกลพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และทำพระที่นั่งทรงผนวช ในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ ทรงศักดินา 3,000[1] เมื่อปีชวด พ.ศ. 2443

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ ประชวรด้วยพระโรคพระธาตุพิการ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454 เวลา 10 ทุ่ม 40 นาที[2] สิริพระชันษาได้ 67 ปี มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมแลตั้งกรมพระองค์เจ้า เจ้าพระยา, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙, หน้า ๔๘๔-๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นพระชนม์, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๙๔๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเพลิงพระศพพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เล่ม 29, ตอน ง, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455, หน้า 463
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 โรงเรียนมหาดเล็ก. บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สามมิตร, พ.ศ. 2452. 70 หน้า. หน้า 7.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แล ฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙, หน้า ๕๐๐
บรรณานุกรม
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. ISBN 974-005-650-8