เจ้าจอมมารดาภิมสวน ในรัชกาลที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมมารดาภิมสวน
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทักษ์เทวา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผะอบ

เจ้าจอมมารดาภิมสวน บางตำราเขียน ภีมสวน เจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถวายตัวตั้งแต่สมัยที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มีพระราชโอรส 1 พระองค์และพระราชธิดา 1 พระองค์ คือ