ตำบลป่าแดด (อำเภอเมืองเชียงใหม่)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลป่าแดด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Pa Daet
ตำบลป่าแดดตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลป่าแดด
ตำบลป่าแดด
พิกัด: 18°45′18″N 98°59′23″E / 18.75500°N 98.98972°E / 18.75500; 98.98972พิกัดภูมิศาสตร์: 18°45′18″N 98°59′23″E / 18.75500°N 98.98972°E / 18.75500; 98.98972
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด25 ตร.กม. (10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด19,041 คน
 • ความหนาแน่น761.64 คน/ตร.กม. (1,972.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50100
รหัสภูมิศาสตร์500110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลป่าแดด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

สภาตำบลป่าแดดได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 หน้า 15 ประกาศให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 หลังจากนั้นได้ยกระดับเป็น อบต.ระดับกลางใน พ.ศ. 2540 และได้ยกระดับเป็น อบต.ขนาดใหญ่ เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 จนกระทั่งได้รับการประกาศจาก กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ให้เป็น เทศบาลตำบลป่าแดด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550[2]

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลป่าแดดมีพื้นที่ประมาณ 25 ตร.กม. (15,625 ไร่) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มฝั่งซ้าย (ตะวันตก) ของแม่น้ำปิงโดยมีพื้นที่ติดแม่น้ำปิง เป็นแนวทางยาวประมาณ 6.5 กม. ทำให้มักเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ฝั่งแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก[2]

อาณาเขต[แก้]

ตำบลป่าแดดมีอาณาเขตติดต่อ 5 ตำบล ใน 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลป่าแดดแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
 2. หมู่ 2 บ้านป่าพร้าวนอก
 3. หมู่ 3 บ้านป่าแดดเหนือ
 4. หมู่ 4 บ้านดอนชัย
 5. หมู่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
 6. หมู่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
 7. หมู่ 7 บ้านป่าแดดใต้
 8. หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง
 9. หมู่ 9 บ้านแม่ข่าใต้
 10. หมู่ 10 บ้านอมรนิเวศน์
 11. หมู่ 11 บ้านน้ำบ่อเย็น
 12. หมู่ 12 บ้านร้องเรือคำ
 13. หมู่ 13 บ้านป่าแดดกลาง

ประชากร[แก้]

จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2561 ตำบลป่าแดดมีประชากรทั้งสิ้น 19,041 คน[3][4] จำแนกตามเขตการปกครองมีดังนี้

ประชากรตำบลป่าแดดแบ่งตามปี
ปี 2537 2540 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561
ทน.เชียงใหม่ 1,847 1,957 2,048 2,649 1,996 1,977 1,886 1,804 1,678
อบต./ทต.ป่าแดด 9,956 10,709 11,013 10,947 12,126 14,882 16,019 16,836 17,363
รวม 11,803 12,666 13,061 13,596 14,122 16,859 17,905 18,640 19,041

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีระดับฐานะปานกลาง

การคมนาคม[แก้]

ตำบลป่าแดด มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำปิง จึงมีการคมนาคมทางบกและทางน้ำ ในการคมนาคมทางบก มีถนนสายหลัก 4 สาย ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

ตำบลป่าแดดมีศาสนสถานหลายแห่ง ดังนี้

 • วัดทางศาสนาพุทธ 7 แห่ง
  • วัดป่าแดด
  • วัดป่าพร้าวนอก
  • วัดวังสิงห์คำ
  • วัดท่าใหม่อิ
  • วัดเกาะกลาง
  • วัดดอนชัย
  • วัดต้นตาลโตน
 • สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
  • สำนักสงฆ์อารามเทพนิมิตร
 • วัดจีน (นิกายมหายาน) 1 แห่ง
  • ศาลแม่กวนอิม
 • โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
  • คริสตจักรแมคเคน
 • มัสยิด 1 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]