ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อังกฤษ: value-added tax หรือ VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มา 100 บาท และมีภาษีซื้อ 10 บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายในราคา 150 บาท ตอนขายไปจะต้องคิดภาษีขาย 15 บาท ดังนี้ ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะผลต่างจำนวน 15-10 = 5 บาท เท่านั้น ถ้าการซื้อ และขายเกิดขึ้นภายในรอบการจ่ายภาษีเดียวกัน.

ในประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี โดยที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง

ประเทศไทย[แก้]

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นครั้งแรก จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ความซ้ำซ้อนของระบบภาษีการค้าที่เป็นอยู่ และความหลากหลายของโครงสร้างอัตราภาษีนอกจากความบกพร่องของระบบภาษีการค้า ความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการยังสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านภาษีอากรอีกด้วย กล่าวคือ ความสามารถในการหารายได้ของรัฐผ่านเครื่องมือทางภาษีการค้าและภาษีศุลกากรได้ลดน้อยลงเป็นลำดับ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลัง จึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้า และนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน โดยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีอัตราเดียวที่ใช้กับสินค้าและบริการทุกชนิด สำหรับสินค้าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสูงกว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศต่างๆ[แก้]

ประเทศนอกสหภาพยุโรป[แก้]

ประเทศ อัตรา
ตามรัฐบัญญัติ บังคับเก็บจริง
ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 21% 10.5% หรือ 0%
ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 10%
ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 17%
ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย[1] 20% 9%
ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 7% - 15% ร้านอาหาร เริ่ม 15%-25% 7%-25%
ธงของประเทศชิลี ชิลี 19%
 จีน 17% 6% หรือ 3%
ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 22% 0%
ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 6% 12% หรือ 0%
ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 11%
ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 24.5% 14%
ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย 12.5% 4%, 1%, หรือ 0%
ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 16.5%
ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 8%
ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 5%
ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 15% 0%
ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 12.5%
ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ 25% 14% หรือ 8%[1]
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 10%
ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย[1] 24% 9%
ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย 18% 10% หรือ 0%
ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย 18% 8% หรือ 0%
 สิงคโปร์ 5%
ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 14% 7% หรือ 4%
ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 10%
ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา 15%
ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์[1] 7.7% หรือ 3.7% หรือ 2.5% 7.7% หรือ 3.7% หรือ 2.5%
 ไทย 10% 7%
ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 18% 8% หรือ 1%
ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 20% 0%
ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 16% 8%

ประเทศในสหภาพยุโรป[แก้]

ประเทศ อัตรา
ตามรัฐบัญญัติ บังคับเก็บจริง
ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 20% 12% หรือ 10%
ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 21% 12% หรือ 6%
ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส 15% 5%
ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย[1] 20% 10%
ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 25%
ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย[1] 20% 9%
ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์[1] 23% 13% หรือ 9%
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 19.6% 5.5% หรือ 2.1%
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 19% 7%
ธงของประเทศกรีซ กรีซ[1] 23% 13% หรือ 6.5%
ธงของประเทศฮังการี ฮังการี[1] 20% 18% หรือ 5%
ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 21% 13.5% หรือ 4.8%
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 20% 10%, 6%, หรือ 4%
ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย[1] 22% 12% หรือ 0%
ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย[1] 21% 9% หรือ 5%
ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 15% 12%, 9%, 6%, หรือ 3%
ธงของประเทศมอลตา มอลตา 18% 5%
ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 19% 6%
ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส[1] 23% 13% หรือ 6%
ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์[1] 23% 8% หรือ 5%
ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย[1] 20% 10%
ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 20% 8.5%
ธงของประเทศสเปน สเปน[1] 18% 8% หรือ 4%
ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 25% 12% หรือ 6%
 สหราชอาณาจักร[1] 20% 5%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 "Federation of International Trade Associations  : country profiles". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-20. สืบค้นเมื่อ 2011-05-26.

โปรแกรม คำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบเก็บจริงของไทย