รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมสรรพากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อธิบดีกรมสรรพากร
ตรากรมสรรพากร.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ลวรณ แสงสนิท

ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร (เอฟ.เอช.ไยล์)
สถาปนาพ.ศ. 2440
เว็บไซต์กรมสรรพากร

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามอธิบดีกรมสรรพากร[1]

รายพระนามและรายนาม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ตรากรมสรรพากร.png มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร
(เอฟ.เอช.ไยล์)
พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2472
2 Prince Vivadhanajaya Jayanta.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2478
3 วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2491
4 ตรากรมสรรพากร.png หลวงอาจพิศาลกิจ
(อาจ พิศลยบุตร)
พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2498
5 ตรากรมสรรพากร.png หิรัญ สูตะบุตร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2511
6 ตรากรมสรรพากร.png เยื่อ สุสายัณห์ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2515
7 ตรากรมสรรพากร.png ศาสตราจารย์ พิพัฒน์ โปษยานนท์ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
8 ตรากรมสรรพากร.png ชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518
9 ตรากรมสรรพากร.png นุกูล ประจวบเหมาะ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2521
10 พนัส สิมะเสถียร.jpg ศาสตราจารย์ ดร. พนัส สิมะเสถียร พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2525
11 ตรากรมสรรพากร.png วิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2528
12 วิโรจน์ เลาหะพันธุ์.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529
13 ตรากรมสรรพากร.png บัณฑิต บุณยะปานะ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535
14 ตรากรมสรรพากร.png ศาสตราจารย์พิเศษ โกวิทย์ โปษยานนท์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2535
15 ตรากรมสรรพากร.png หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
16
(1)
สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ พ.ศ. 2538 มกราคม พ.ศ. 2540
17 ตรากรมสรรพากร.png สมใจนึก เองตระกูล มกราคม พ.ศ. 2540 สิงหาคม พ.ศ. 2540
16
(2)
สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ สิงหาคม พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543
18 ตรากรมสรรพากร.png ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547
19 ตรากรมสรรพากร.png ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549
20 ตรากรมสรรพากร.png ศานิต ร่างน้อย มกราคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
21 ตรากรมสรรพากร.png วินัย วิทวัสการเวช ตุลาคม พ.ศ. 2551 กันยายน พ.ศ. 2553
22 ตรากรมสรรพากร.png สาธิต รังคสิริ ตุลาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556
23 ตรากรมสรรพากร.png สุทธิชัย สังขมณี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
24 ตรากรมสรรพากร.png ดร. ประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2561
25 Ekniti-wiki.jpg ดร. เอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ พ.ศ. 2561 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
26 ตรากรมสรรพากร.png ลวรณ แสงสนิท 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[2] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-09. สืบค้นเมื่อ 2017-07-15.
  2. โปรดเกล้าฯ “เอกนิติ"อธิบดีกรมสรรพสามิต "ลวรณ"อธิบดีกรมสรรพากร

ดูเพิ่ม[แก้]