รายนามประธานวุฒิสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประธานวุฒิสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของวุฒิสภา หรือสภาสูงของไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทย หรือสภาล่าง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย

วุฒิสภาไทย มีบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใช้ชื่อว่า พฤฒสภา ต่อมาใช้ชื่อเรียกว่า วุฒิสภา[1] แต่เดิมสมาชิกวุฒิสภาไทยมาจากการแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาจากการเลือกตั้ง บางส่วนมาจากการคัดสรรโดยองค์กรอาชีพ

รายนามประธานวุฒิสภาไทย[แก้]

ไทย   ประธานวุฒิสภาไทย   ไทย
(พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน)
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม สภา
ชุดที่
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
หมายเหตุ
1 วิลาศ โอสถานนท์.jpg พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 4 มิ.ย.2489 24 ส.ค.2489 ประธานรัฐสภา
2 พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี[2]
(กระแส ประวาหะนาวิน)
31 ส.ค.2489 8 พ.ย.2490 ประธานรัฐสภา
3 จิตร ณ สงขลา 2.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 26 พ.ย.2490 29 พ.ย.2494 ประธานรัฐสภา
ไม่มีวุฒิสภา พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2511 รัฐประหาร 2494, 2500, 2501
4 Naiworakarnbancha.jpg นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 3 22 ก.ค.2511 17 พ.ย.2514 ประธานรัฐสภา
ไม่มีวุฒิสภา พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2517 รัฐประหาร 2514
5 จิตติ ติงศภัทิย์.jpg จิตติ ติงศภัทิย์ 4 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 รองประธานรัฐสภา
ไม่มีวุฒิสภา พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522 รัฐประหาร 2519, 2520
6 หะริน หงสกุล.png พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 5 9 พ.ค.2522 19 มี.ค.2526 ประธานรัฐสภา
7 จารุบุตร เรืองสุวรรณ0001.JPG จารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เม.ย.2526 19 มี.ค.2527 ประธานรัฐสภา
8
(1)
Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เม.ย.2527 21 เม.ย.2532 ประธานรัฐสภา
9 วรรณ ชันซื่อ.JPG ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ 4 พ.ค.2532 23 ก.พ.2534 ประธานรัฐสภา
ไม่มีวุฒิสภา 23 ก.พ.2534 - เม.ย. 2535 รัฐประหาร 2534
10
(2)
Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน 3 เม.ย.2535 26 พ.ค.2535 ประธานรัฐสภา
11
(1)
Meechai.gif มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิ.ย.2535 29 มิ.ย.2535 ประธานรัฐสภา
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 รองประธานรัฐสภา รธน.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม 2535)
12
(2)
Meechai.gif มีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พ.ศ. 2539 21 มี.ค.2543 รองประธานรัฐสภา
13 สนิท วรปัญญา.jpg สนิท วรปัญญา 8 1 ส.ค. 2543 13 มี.ค. 2544 รองประธานรัฐสภา
14 มนูญกฤต รูปขจร.jpg พลตรีมนูญกฤต รูปขจร พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 รองประธานรัฐสภา
15 สุชน ชาลีเครือ.jpg สุชน ชาลีเครือ พ.ศ. 2547 21 มี.ค. 2549 รองประธานรัฐสภา
วุฒิสภาหมดวาระ 21 มี.ค. 2549 - 19 ก.ย. 2549
ไม่มีวุฒิสภา 19 ก.ย. 2549 - 24 ส.ค. 2550 รัฐประหาร 2549
16 Prasopsuk.jpg ประสพสุข บุญเดช[3] 14 มี.ค. 2551 18 ก.พ. 2554 รองประธานรัฐสภา (สว.สรรหา)
17 ธีรเดช มีเพียร.jpg พลเอกธีรเดช มีเพียร[4] 22 เม.ย. 2554 25 ก.ค. 2555 รองประธานรัฐสภา (สว.สรรหา)
18 Nikom Wairatpanij Senate of Poland.JPG นิคม ไวยรัชพานิช 14 ส.ค. 2555 20 มีนาคม 2557
หมายเหตุ ถูก ปปช.ชี้มูลความผิดในคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาคุณสมบัติของวุฒิสภา
รองประธานรัฐสภา
(สว.เลือกตั้ง จ.ฉะเชิงเทรา)
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย.JPG สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 9 พ.ค. 2557
(รักษาการ)
24 พ.ค. 2557
หมายเหตุ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 30 ประกาศให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง
รองประธานสภา
(สว.สรรหา)
- - คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ไม่มีวุฒิสภา)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2557
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง

อดีตประธานวุฒิสภาไทยที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 มีอดีตประธานวุฒิสภาที่ยังมีชีวิตอยู่ 9 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
ร้อยตำรวจตรีวรรณ ชันซื่อ 2532 16 สิงหาคม พ.ศ. 2466 (91 ปี)
นายอุกฤษ มงคลนาวิน 2535 10 มีนาคม พ.ศ. 2477 (80 ปี)
พลตรีมนูญกฤต รูปขจร 2544 - 2547 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (79 ปี)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 2535, 2539-2543 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (76 ปี)
พลเอกธีรเดช มีเพียร 2554 - 2555 21 มีนาคม พ.ศ. 2482 (75 ปี)
นายสนิท วรปัญญา 2543-2544 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (75 ปี)
นายประสพสุข บุญเดช 2551-2554 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (69 ปี)
นายนิคม ไวยรัชพานิช 2555 - 2557 4 ตุลาคม พ.ศ. 2490 (67 ปี)
นายสุชน ชาลีเครือ 2547 - 2549 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (62 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]