รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้รวบรวมรายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยลำดับประธานสภาในบทความนี้ระบุเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ไม่นับประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่มาจากการแต่งตั้ง หลังการเกิดรัฐประหาร

รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ลำดับ
(คนที่/สมัยที่)
รายนาม ชุดที่ วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1
(1/1)
Tamasak03.JPG เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
สภา 28 มิถุนายน 2475 -
1 กันยายน 2475
แต่งตั้ง
2
(2)
Sin foto.svg เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
2 กันยายน 2475[1] -
10 ธันวาคม 2476
แต่งตั้ง
3
(1/2)
Tamasak03.JPG เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
1
(2476)
15 ธันวาคม 2476[2] -
26 กุมภาพันธ์ 2477[3]
สส.ประเภทที่ 2
(แต่งตั้ง)[4]
4
(3/1)
Sin foto.svg พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
26 กุมภาพันธ์ 2477[5] -
22 กันยายน 2477[6]
สส.ประเภทที่ 2
(แต่งตั้ง)[7]
5
(4/1)
จิตร ณ สงขลา.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
22 กันยายน 2477[8] -
17 ธันวาคม 2477
สส.ประเภทที่ 2
(แต่งตั้ง)[9]
6
(4/2)
17 ธันวาคม 2477[10] -
2 สิงหาคม 2478
7
(4/3)
2 สิงหาคม 2478[11] -
31 กรกฎาคม 2479
8
(5/1)
พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
2
(2480)
3 สิงหาคม 2479[12] -
10 ธันวาคม 2480
9
(5/2)
10 ธันวาคม 2480[13] -
24 มิถุนายน 2481
10
(5/3)
28 มิถุนายน 2481[14] -
10 ธันวาคม 2481
11
(5/4)
3
(2481)
12 ธันวาคม 2481[15] -
24 มิถุนายน 2482
12
(5/5)
28 มิถุนายน 2482[16] -
24 มิถุนายน 2483
13
(5/6)
1 กรกฎาคม 2483[17] -
24 มิถุนายน 2484
14
(5/7)
1 กรกฎาคม 2484[18] -
24 มิถุนายน 2485
15
(5/8)
30 มิถุนายน 2485[19] -
24 มิถุนายน 2486
16
(3/2)
Sin foto.svg พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
6 กรกฎาคม 2486[20] -
24 มิถุนายน 2487
17
(5/9)
พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
2 กรกฎาคม 2487[21] -
24 มิถุนายน 2488
18
(5/10)
29 มิถุนายน 2488[22] -
15 ตุลาคม 2488
19
(5/11)
4
(2489/1
2489/2)
26 มกราคม 2489[23] -
3 มิถุนายน 2489
20
(6/1)
นายเกษม บุญศรี 4 มิถุนายน 2489[24] -
10 พฤษภาคม 2490
21
(7)
นายพึ่ง ศรีจันทร์ 13 พฤษภาคม 2490 -
8 พฤศจิกายน 2490
22
(6/2)
นายเกษม บุญศรี 5
(2491
20 กุมภาพันธ์ 2491 -
14 มิถุนายน 2493
23
(8)
Sin foto.svg พระราชธรรมนิเทศ
(เพียร ราชธรรมนิเทศ)
6
(2492)
15 มิถุนายน 2492 -
29 พฤศจิกายน 2494
24
(9/1)
Sin foto.svg พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 7
(2495)
29 มีนาคม 2495 -
25 กุมภาพันธ์ 2500
ประเภทที่ 2
25
(9/2)
8
(2500/1)
15 มีนาคม 2500 -
20 กันยายน 2500
-
(10)
75px พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) (รัฐประหาร
2500
)
20 กันยายน 2500 -
14 ธันวาคม 2500
26
(9/3)
Sin foto.svg พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 9
(2500/2)
15 ธันวาคม 2500 -
20 ตุลาคม 2501
ประเภทที่ 2
27
(11/1)
ศิริ สิริโยธิน.jpg นายศิริ สิริโยธิน 10
(2512)
10 กุมภาพันธ์ 2512 -
17 พฤศจิกายน 2514
เขต 1 ชลบุรี
พรรคสหประชาไทย
-
(11/2)
ศิริ สิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน สภา 18 ธันวาคม 2515 -
11 ธันวาคม 2516
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- Kukrit pramoj.jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สภา 29 ธันวาคม 2516 -
17 ตุลาคม 2517
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- Prapat a.jpg นายประภาศน์ อวยชัย สภา 17 ตุลาคม 2517 -
25 มกราคม 2518
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
28
(12)
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.JPG นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 11
(2518)
7 กุมภาพันธ์ 2518 -
12 มกราคม 2519
เขต 1 ฉะเชิงเทรา
พรรคสังคมชาตินิยม
29
(13/1)
U-tai.gif นายอุทัย พิมพ์ใจชน 12
(2519)
19 เมษายน 2519 -
6 ตุลาคม 2519
เขต 1 ชลบุรี
พรรคประชาธิปัตย์
- 75px พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ สภา 22 ตุลาคม 2519 -
20 พฤศจิกายน 2519[25]
ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
ทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
- หะริน หงสกุล.png พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 28 พฤศจิกายน 2519[26] -
20 ตุลาคม 2520[27]
ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
สภา 25 พฤศจิกายน 2520[28] -
22 เมษายน 2522
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520
30
(14)
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 13
(2522)
9 พฤษภาคม 2522[29] -
19 มีนาคม 2526
เขต 2 ลำปาง
พรรคกิจสังคม
31
(13/2)
U-tai.gif นายอุทัย พิมพ์ใจชน 14
(2526)
27 เมษายน 2526[30] -
1 พฤษภาคม 2529
เขต 1 ชลบุรี
พรรคก้าวหน้า
32
(14)
Chuan.jpg นายชวน หลีกภัย 15
(2529)
4 สิงหาคม 2529[31] -
29 เมษายน 2531[32]
เขต 1 ตรัง
พรรคประชาธิปัตย์
33
(15)
Panja kesornthong.jpg นายปัญจะ เกสรทอง 16
(2531)
3 สิงหาคม 2531[33] -
23 กุมภาพันธ์ 2534[34]
เขต 1 เพชรบูรณ์
พรรคชาติไทย
- Ukit.gif นายอุกฤษ มงคลนาวิน สภา 2 เมษายน 2534 -
21 มีนาคม 2535
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534
34
(16)
ScoopP41.jpg นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 17
(2535)
3 เมษายน 2535 -
30 มิถุนายน 2535
เขต 1 ฉะเชิงเทรา
พรรคสามัคคีธรรม
35
(17)
Marud.jpg นายมารุต บุนนาค 18
(2535)
22 กันยายน 2535 -
19 พฤษภาคม 2538
เขต 2 กรุงเทพมหานคร
พรรคประชาธิปัตย์
36
(18)
Bunuar prasertsuwarn.jpg นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 19
(2538)
11 กรกฎาคม 2538 -
27 กันยายน 2539
เขต 1 สุพรรณบุรี
พรรคชาติไทย
37
(19)
Wan muhammad.jpg นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 20
(2539)
24 พฤศจิกายน 2539 -
27 มิถุนายน 2543
เขต 1 ยะลา
พรรคความหวังใหม่
38
(20)
Bhichai Rattakul.jpg นายพิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน 2543 -
9 พฤศจิกายน 2543
เขต 6 กรุงเทพมหานคร
พรรคประชาธิปัตย์
39
(21)
U-tai.gif นายอุทัย พิมพ์ใจชน 21
(2544)
6 กุมภาพันธ์ 2544[35] -
5 มกราคม 2548
บัญชีรายชื่อ #4
พรรคไทยรักไทย
40
(22)
Phokin.jpg นายโภคิน พลกุล 22
(2548)
8 มีนาคม 2548[36] -
24 กุมภาพันธ์ 2549[37]
บัญชีรายชื่อ #9
พรรคไทยรักไทย
- Meechai.jpg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ สภา 11 ตุลาคม 2549[38] -
20 มกราคม 2551
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
41
(23)
Yongyut Tiyapairat.jpg นายยงยุทธ ติยะไพรัช 23
(2550)
24 มกราคม 2551[39] -
30 เมษายน 25511
สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1 #1
พรรคพลังประชาชน
42
(24)
ChaiChidchob.jpg นายชัย ชิดชอบ 15 พฤษภาคม 2551[40] -
10 พฤษภาคม 2554[41]
สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4 #1
พรรคภูมิใจไทย
43
(25)
Somsak kiatsuranont.jpg นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 24
(2554)
2 สิงหาคม 2554[42] -
9 ธันวาคม 2556
เขต 6 ขอนแก่น
พรรคเพื่อไทย
- Pornpetch Wichitcholchai.JPG นายพรเพชร วิชิตชลชัย สภา 17 สิงหาคม 2557[43] -
ปัจจุบัน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ

 • 1 ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 หลังจากหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อศาลฎีการับคำฟ้องจาก กกต. กรณีทุจริตเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 50

รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู่ 12 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 2538 - 2539 13 เมษายน พ.ศ. 2462 (95 ปี)
นายมารุต บุนนาค 2535 - 2538 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 (90 ปี)
นายพิชัย รัตตกุล 2543 16 กันยายน พ.ศ. 2469 (88 ปี)
นายชัย ชิดชอบ 2551 - 2554 5 เมษายน พ.ศ. 2471 (86 ปี)
นายปัญจะ เกสรทอง 2531 - 2534 5 สิงหาคม พ.ศ. 2474 (83 ปี)
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 2535 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (76 ปี)
นายชวน หลีกภัย 2529 - 2531 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (76 ปี)
นายอุทัย พิมพ์ใจชน 2519, 2526 - 2529, 2544 - 2548 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (76 ปี)
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 2539 - 2543 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (70 ปี)
นายโภคิน พลกุล 2548 - 2549 15 เมษายน พ.ศ. 2495 (62 ปี)
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2554-2556 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (60 ปี)
นายยงยุทธ ติยะไพรัช 2551 3 เมษายน พ.ศ. 2504 (53 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร เปลี่ยนประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๔๙, หน้า ๒๑๖๙, ๒๕ กันยายน ๒๔๗๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๐, หน้า ๘๒๕, ๑๕​ ธันวาคม ๒๔๗๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่ เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่ เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๑, หน้า ๑๑๗๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๒, หน้า ๑๒๑๗, ๒ สิงหาคม ๒๔๗๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๓, หน้า ๓๑๖, ๙ สิงหาคม ๒๔๗๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๔, หน้า ๑๓๙๗, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๘๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๕, หน้า ๒๔๗, ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๕, หน้า ๗๐๔, ๑๒​ธันวาคม ๒๔๘๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๖, หน้า ๖๔๐, ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๒
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๗, หน้า ๑๗๑, ๒ กรกฎาคม ๒๔๘๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๘, หน้า ๙๑๘, ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๔
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาส ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราสดร เล่ม ๕๙, ตอนที่ ๕๖, ๗ กรกฎาคม ๒๔๘๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาส ตั้งประธานสภาผู้แทนราสดร เล่ม ๖๐, ตอนที่ ๓๘, หน้า ๑๑๔๕, ๑๓ กรกดาคม ๒๔๘๖
 21. ราชกิจจานุเบกสา ประกาส ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราสดร เล่ม ๖๑, ตอนที่ ๔๐, 4 กรกดาคม 2487
 22. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตอนที่ ๓๗, เล่ม ๖๒, ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘
 23. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตอนที่ ๘, เล่ม ๖๓, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทน ตอนที่ ๔๐, เล่ม ๖๓, ๑๑ มิถุนายน ๒๔๘๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เล่ม ๙๓, ตอนที่ ๑๔๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เล่ม ๙๓, ตอนที่ ๑๔๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙
 27. รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๑๑๘, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๙๖, ตอนที่ ๗๘, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๖๗, ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖
 31. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๑๓๗, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๑ เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๖๙, ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๑๒๖, ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑
 34. รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534
 35. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๑๘, ตอนพิเศษ ๙ ง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 36. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๑๙ ง, ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๐ ก, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 38. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม ๑๒๓, ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
 39. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๒๒ ง, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
 40. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๘๒ ง, ๑๖​ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 41. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๓๓ ก, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๕ ง , ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม ๑๓๑, ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง , ๑๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑