อุกฤษ มงคลนาวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุกฤษ มงคลนาวิน
ประธานรัฐสภา และ ประธานวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2527 – 21 เมษายน พ.ศ. 2532
สมัยก่อนหน้า นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ
สมัยถัดไป ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ
ประธานรัฐสภา
(ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ดำรงตำแหน่ง
2 เมษายน พ.ศ. 2534 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2535
สมัยก่อนหน้า นายปัญจะ เกสรทอง
สมัยถัดไป นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2477 (80 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน (บุณยประสพ)
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตประธานวุฒิสภา อดีตประธานรัฐสภา ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความอุกฤษ มงคลนาวิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรม และเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.ยส.จชต.) และกรรมการสภากาชาดไทยนอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งประธานพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกด้วย

ประวัติ[แก้]

อุกฤษ มงคลนาวิน เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2477 เป็นบุตรชายของ น.ท.พระมงคลนาวาวุธ ร.น. (มงคล มงคลนาวิน) กับนางมงคลนาวิน (ชื่อและนามสกุลเดิม: ต่วนทิพย์ อินทรเสน) สมรสกับท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน (บุณยประสพ) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีบุตรชาย 2 คน คือ ดร.พืชภพ มงคลนาวิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุกฤษ มงคลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาถึง 4 สมัย (2527, 2528, 2530, 2535[1]) ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2] และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539[3] แต่ได้ขอลาออกหลังจากรับการแต่งตั้งในเดือนเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]