เทศบาลนครอ้อมน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลเมืองอ้อมน้อย)
อ้อมน้อย
Om Noi
เทศบาลนคร
Office of Om Noi Municipality.jpg
Om Noi Municipality Vocational College.jpg
จากบนลงล่าง: สำนักงานเทศบาลเมืองอ้อมน้อย และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
ตราอย่างเป็นทางการของอ้อมน้อย
ตรา
คำขวัญ: ศรัทธาหลวงพ่อเพ็ง หลวงพ่อพักตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลือไกลอุตสาหกรรม งามล้ำเบญจรงค์
ประเทศ  ไทย
จังหวัด สมุทรสาคร
อำเภอ กระทุ่มแบน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ซอยเพชรเกษม 87 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 30.40 ตร.กม. (11.74 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 52,457
 • ความหนาแน่น 1,725.56 คน/ตร.กม. (4,469.2 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 7497
โทรศัพท์ 0 2420 4011-18
โทรสาร 0 2420 9100
เว็บไซต์ http://www.omnoi.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 234 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 87 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย มีเนื้อที่ 30.40 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลนครอ้อมน้อยเดิมทีมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมีชื่อว่า สุขาภิบาลอ้อมน้อย[1] และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2537 เล่มที่ 111 ตอนที่ 12 ก หน้า 18-20 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 [2] จากนั้นอีก 8 ปีต่อมา เทศบาลตำบลอ้อมน้อย ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอ้อมน้อยเป็น เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ้อมน้อย พ.ศ. 2545 เล่มที่ 119 ตอนที่ 93 ก หน้า 1-3 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545[3] มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545

ปัจจุบันมีฐานะเป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย ได้รับการยกฐานะตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 [4]

เทศบาลนครอ้อมน้อย จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 52,097 คน จำนวนบ้านทั้งหมด 43,995 หลัง (ข้อมูลปี 2555)

ชุมชนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย[แก้]

เทศบาลนครอ้อมน้อย มีชุมชนทั้งหมด 28 ชุมชน ดังต่อไปนี้

ประชากร[แก้]

ข้อมูลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง ปัจจุบัน [5]

ปี (พ.ศ.) ประชากร ความหนาแน่น จำนวนบ้าน
2536 27,276 897.24 19,428
2537 28,933 951.74 22,595
2538 30,527 1,004.18 26,416
2539 32,057 1,054.51 28,741
2540 33,028 1,086.45 29,217
2541 35,701 1,174.38 30,600
2542 37,173 1,222.80 32,057
2543 39,079 1,285.49 32,915
2544 40,907 1,345.63 33,811
2545 43,100 1,417.76 34,540
2546 44,347 1,458.78 36,342
2547 45,312 1,490.53 38,091
2548 46,879 1,542.07 39,711
2549 48,245 1,587.01 40,736
2550 49,517 1,628.85 41,362
2551 50,687 1,667.34 42,192
2552 51,672 1,699.74 42,800
2553 52,314 1,720.86 43,120
2554 52,234 1,718.22 43,733
2555 52,097 1,713.71 43,995
2556 52,177 1716.34 44,278
2557 52,457 1,725.56 44,839

การศึกษา[แก้]

สถาบันการศึกษาสังกัดเทศบาล[แก้]

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย (เปิดสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย (เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา)
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย) (เปิดสอนระดับชั้นก่อนอนุบาล)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (หมู่บ้านสิวารัตน์) (เปิดสอนระดับชั้นก่อนอนุบาล)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (ชุมชนคลองแค) (เปิดสอนระดับชั้นก่อนอนุบาล)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 (หมู่บ้านอรรคภัทร) (เปิดสอนระดับชั้นก่อนอนุบาล)

สถาบันการศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร[แก้]

 • โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา) [6]
 • โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา) [7]
 • โรงเรียนบ้านคลองแค (เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา) [8]

สถาบันการศึกษาสังกัด สพม.เขต ๑๐[แก้]

 • โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา) [9]

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลนครอ้อมน้อย มีสถานบริการด้านสาธารณสุข 2 แห่ง คือ

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ้อมน้อย (ไทยกาเมนท์)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หมู่บ้านสิวารัตน์)

นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ เอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ

 • โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง 320 เตียง คือ โรงพยาบาลมหาชัย 2 [10](120 เตียง) และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย [11] (200 เตียง)
 • สถานประกอบการ ประเภท เวชกรรมชนิดมี และ ไม่มีเตียง, แผนโบราณ ,ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) ประมาณ 40-50 แห่ง
 • สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยสายสี่

การคมนาคม[แก้]

เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครปฐม หรือว่า เดินทางไปที่อำเภอต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร ได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว

ถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย[แก้]

บริการขนส่งสาธารณะ[แก้]

การบริการขนส่งสาธารณะทางรถยนต์โดยสารประจำทางในเขตเทศบาล

รถยนต์โดยสารประจำทาง[แก้]

รถโดยสารที่ผ่านเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ

 • หมวด 1 คือรถ ขสมก. ทั้งหมด
 • หมวด 2 คือ รถ บขส.ทั้งหมด
 • หมวด 3 และ หมวด 4 คือ รถสองแถวทั้งหมด (ยกเว้นสาย 402 และ 8138)

สายการเดินรถที่ผ่านถนนเพชรเกษม

 • สาย 76 (หมวด 2) (กรุงเทพ - ราชบุรี) (สายเก่า)
 • สาย 80 (หมวด 2) (กรุงเทพ - บางลี่) (สายเก่า) (รถตู้)
 • สาย 81 (หมวด 1) (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - หมู่บ้านกลาโหม)
 • สาย 81 (หมวด 2) (กรุงเทพ - กาญจนบุรี) (สายเก่า)
 • สาย 83 (หมวด 2) (กรุงเทพ - นครปฐม) (สายเก่า)
 • สาย 84 (หมวด 1) (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - อ้อมใหญ่)
 • สาย 84 (ปรับอากาศสีส้ม) (หมวด 1) (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - วัดไร่ขิง)
 • สาย 84 (ปรับอากาศสีน้ำเงิน) (หมวด 1) (สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - สามพราน)
 • สาย 84ก (หมวด 1) (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่)
 • สาย 88 (หมวด 2) (กรุงเทพ - สุพรรณบุรี) (สายเก่า)
 • สาย 123 (หมวด 1) (ท่าราชวรดิษฐ์ - พุทธมณฑลสาย 2 - อ้อมใหญ่)
 • สาย 157 (หมวด 1) (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2)
 • สาย 170 (หมวด 1) (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2)
 • สาย 183 (หมวด 1) (อ้อมใหญ่ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
 • สาย 189 (หมวด 1) (กระทุ่มแบน - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
 • สาย 539 (หมวด 1) (อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
 • สาย 547 (หมวด 1) (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - สวนลุมพินี)
 • สาย 402 (หมวด 3) (นครปฐม - สมุทรสาคร)
 • สาย 369 (หมวด 3) (อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง)
 • สาย 384 (หมวด 3) (วัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1)
 • สาย 725 (หมวด 3) (ปากทางวัดเทียนดัด – วัดนครชื่นชุ่ม)
 • สาย 755 (หมวด 3) (วงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย – สามพราน - คลองใหม่)
 • สาย 756 (หมวด 3) (หมู่บ้านสิวารัตน์3 - วัดเทียนดัด - อำเภอสามพราน)
 • สาย 6011 (หมวด 4) (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - อ้อมน้อย - หมู่บ้านวรรณจิตร)
 • สาย 6033 (หมวด 4) (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))
 • สาย 8138 (หมวด 4) (นครปฐม - ตลาดหมู่บ้านสามพราน)
 • สาย 8335 (หมวด 4) (บ้านคลองยม - ปากซอยอัครภัทร(เพชรเกษม 130) - ตลาดหมู่บ้านสามพราน) และ (บ้านคลองยม - วัดไร่ขิง - ตลาดหมู่บ้านสามพราน)

สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 4

 • สาย 84ก (หมวด 1) (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่)
 • สาย 170 (หมวด 1) (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2)
 • สาย 382 (หมวด 3) (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
 • สาย 384 (หมวด 3) (วัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1)
 • สาย 539 (หมวด 1) (อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
 • สาย 547 (หมวด 1) (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - สวนลุมพินี)
 • สาย 725 (หมวด 3) (ปากทางวัดเทียนดัด – วัดนครชื่นชุ่ม)

สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 5

 • สาย 81 (หมวด 1) (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - หมู่บ้านกลาโหม)
 • สาย 382 (หมวด 3) (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
 • สาย 498 (หมวด 3) (อ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ์)
 • สาย 756 (หมวด 3) (หมู่บ้านสิวารัตน์3 - วัดเทียนดัด - อำเภอสามพราน)

สายการเดินรถที่ผ่านถนนเศรษฐกิจ

 • สาย 402 (หมวด 3) (นครปฐม - สมุทรสาคร)
 • สาย 6011 (หมวด 4) (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - อ้อมน้อย - หมู่บ้านวรรณจิตร)
 • สาย 6033 (หมวด 4) (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))

สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธสาคร

 • สาย 189 (หมวด 1) (กระทุ่มแบน - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
 • สาย 6033 (หมวด 4) (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))

สายการเดินรถที่วิ่งในซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล

 • สาย 382 (หมวด 3) (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์) โดยวิ่งผ่านถนนสุขาภิบาล 2
 • สาย 8287 (หมวด 4) (กระทุ่มแบน - สวนหลวง - หมู่บ้านหรรษา (อ้อมน้อย)) โดยวิ่งผ่านซอยเพชรเกษม 91 หรือ ซอยวัดหนองพะอง
 • สาย 8288 (หมวด 4) (กระทุ่มแบน - วัดสิรินธรเทพรัตนาราม (อ้อมใหญ่)) โดยวิ่งผ่านซอยคลองแค และ ซอยวิรุณราษฏร์


รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง[แก้]

ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย มีวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างมากมาย แทบจะทุกแห่งในเขตเทศบาล

รถแท็กซี่มิเตอร์ (TAXI METER)[แก้]

รูปแบบคล้ายกับเหมือนกับ กรุงเทพมหานคร

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลนครอ้อมน้อย มีวัดทั้งหมด 2 แห่ง คือ

 1. วัดอ้อมน้อย
 2. วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร". ราชกิจจานุเบกษา 84 (พิเศษ 51 ง): 1–2. 5 มิถุนายน 2510. 
 2. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลอ้อมน้อย". ราชกิจจานุเบกษา 111 (12 ก): 18–20. 1 เมษายน 2537. 
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ้อมน้อย". ราชกิจจานุเบกษา 119 (93 ก): 1–3. 20 กันยายน 2545. 
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครอ้อมน้อย". ราชกิจจานุเบกษา 127 (พิเศษ 149 ง): 45. 27 ธันวาคม 2553. 
 5. กรมการปกครอง และ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอ้อมน้อย
 6. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
 7. โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
 8. โรงเรียนบ้านคลองแค
 9. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 10. โรงพยาบาลมหาชัย 2
 11. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย