รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
SEAwritelogo.png

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย เรียงจากปีล่าสุดไปถึงปีแรกโดยนักเขียนและผลงานที่ได้รับรางวัลจะเขียนด้วยตัวหนังสือหนาที่ตำแหน่งบนสุดของแต่ละปี ข้อมูลหนังสือแต่ละเล่มเรียงจาก นามนักประพันธ์, ชื่อวรรณกรรม และสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์ในเวลาที่หนังสือได้รางวัล

อนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือก (Selection Committee) มีหน้าที่รับเรื่องที่มีผู้เสนอเข้าพิจารณา และพิจารณาคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 10 เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน (มีการปรับเพิ่มจำนวนผลงานรอบสุดท้าย จาก 7 เล่มเป็น 10 เล่ม ในปีพ.ศ. 2548)

และ คณะกรรมการตัดสิน (Board of Juries) มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ และตัดสินให้ได้รับรางวัลซีไรต์เพียง 1 เรื่อง

หมายเหตุ : ในช่วงแรกของรางวัลซีไรต์ กล่าวคือ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 - 2527 ไม่มีการประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย

ปี ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ผู้จัดพิมพ์ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก
2560 จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท สิงโตนอกคอก แพรวสำนักพิมพ์

ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
อัศศิริ ธรรมโชติ
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
รศ.ดร. สรณัฐ ไตลังคะ
กนกวลี พจนปกรณ์
เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

ผศ.สกุล บุณยทัต
ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
อภิรักษ์ ชัยปัญหา
สัจภูมิ ละออ
ดร. รัญวรัชญ์ พูลศรี

เงาจันทร์ เสน่หานุสรณ์ แพรวสำนักพิมพ์
สาคร พูลสุข นักแสดงสด แพรวสำนักพิมพ์
ภู กระดาษ ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ สำนักพิมพ์มติชน
อุมมีสาลาม อุมาร กลางฝูงแพะหลังหัก สำนักพิมพ์มติชน
เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ เรากำลังกลายพันธุ์ สำนักพิมพ์นาคร
อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ เงาแปลกหน้า สำนักพิมพ์ ArtyHouse
จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า สำนักพิมพ์แซลมอน

พ.ศ. 2550-2559[แก้]

ปี ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ผู้จัดพิมพ์ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก
2559 พลัง เพียงพิรุฬห์ นครคนนอก เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ตรีศิลป์ บุญขจร
ธเนศ เวศร์ภาดา
บูรพา อารัมภีร
สมเกียรติ คู่ทวีกุล
อดุล จันทรศักดิ์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
สมเกียรติ คู่ทวีกุล
สรตี ปรีชาปัญญากุล
สุนันท์ พันธุ์ศรี
พินิจ นิลรัตน์
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
โรสนี นูรฟารีดา ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา สำนักพิมพ์ผจญภัย
ศิวกานท์ ปทุมสูติ ทางจักรา แพรวสำนักพิมพ์
บัญชา อ่อนดี บางคนอาจเดินสวนทางเราไป แพรวสำนักพิมพ์
วิสุทธิ์ ขาวเนียม พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล สำนักพิมพ์ผจญภัย
โขงรัก คำไพโรจน์ เพลงแม่น้ำ สำนักพิมพ์กากะเยีย
2558 วีรพร นิติประภา ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต สำนักพิมพ์มติชน ผศ.สกุล บุณยทัต
รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
ชมัยภร บางคมบาง
รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
บูรพา อารัมภีร
กนกวลี กันไทยราษฎร์
ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก
ผศ.สกุล บุณยทัต
นายพินิจ นิลรัตน์
ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
นายนิกร เภรีกุล
อ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
จเด็จ กำจรเดช หรือเป็นเราที่สูญหาย สำนักพิมพ์ผจญภัย
อุทิศ เหมะมูล จุติ สำนักพิมพ์จุติ
วิภาส ศรีทอง หลงลบลืมสูญ สำนักพิมพ์สมมติ
ภู กระดาษ เนรเทศ สำนักพิมพ์มติชน
เงาจันทร์ รักในรอยบาป แพรวสำนักพิมพ์
ปราปต์ กาหลมหรทึก แพรวสำนักพิมพ์
จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ พิพิธภัณฑ์เสียง สำนักพิมพ์แซลมอน
ปองวุฒิ ประเทศเหนือจริง แพรวสำนักพิมพ์
2557 แดนอรัญ แสงทอง อสรพิษ และเรื่องอื่น ๆ สำนักพิมพ์สามัญชน
จเด็จ กำจรเดช มะละกาไม่มีทะเล สำนักพิมพ์ผจญภัย
จำลอง ฝั่งชลจิตร เรื่อง-ผม-เล่า แมวบ้านสำนักพิมพ์
อุทิศ เหมะมูล สามานย์ สามัญ สำนักพิมพ์จุติ
สาคร พูลสุข เสือกินคน สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์
กล้า สมุทวณิช หญิงเสา และเรื่องราวอื่น สำนักพิมพ์มติชน
2556 อังคาร จันทาทิพย์ หัวใจห้องที่ห้า สำนักพิมพ์ผจญภัย นายเจน สงสมพันธ์
นายสถาพร ศรีสัจจัง
นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์
รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร
ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา
ดร. พิเชฐ แสงทอง
นายยุทธ โตอดิเทพย์
นายพินิจ นิลรัตน์
ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ดร.พิเชฐ แสงทอง
ผศ. พ.ท.วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์
ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
นางสุมิตรา จันทร์เงา
โชคชัย บัณฑิต ของฝากจากแดนไกล แพรวสำนักพิมพ์
ศิวกานท์ ปทุมสูติ ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
สุขุมพจน์ คำสุขุม บ้านในหมอก สำนักพิมพ์กากะเยีย
จเด็จ กำจรเดช ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้า สำนักพิมพ์ผจญภัย
ธมกร เมฆาจาริก สำนักพิมพ์รูปจันทร์
พลัง เพียงพิรุฬห์ โลกใบเล็ก สำนักพิมพ์ไวท์มังกี้
2555 วิภาส ศรีทอง คนแคระ สำนักพิมพ์สมมติ ประภัสสร เสวิกุล
นายเจน สงสมพันธ์
รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ชมัยภร แสงกระจ่าง
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
รศ.ดร. สรณัฐ ไตลังคะ
ผศ.สกุล บุณยทัต
อาจารย์สกุล บุณยทัต
นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์
นายขจรฤทธิ์ รักษา
นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย
ผศ.ดร.จินดา ศรีรัตนสมบุญ
อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง
รศ.บาหยัน อิ่มสำราญ
แดนอรัญ แสงทอง เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง สำนักพิมพ์สามัญชน
เงาจันทร์ ในรูปเงา แพรวสำนักพิมพ์
สาคร พูลสุข รอยแผลของสายพิณ แพรวสำนักพิมพ์
พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ เรื่องเล่าในโลกลวงตา เปนไท พับลิชชิ่ง
อุทิศ เหมะมูล ลักษณ์อาลัย แพรวสำนักพิมพ์
ศิริวร แก้วกาญจน์ โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า สำนักพิมพ์ใบไม้ป่า
2554 จเด็จ กำจรเดช แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ สำนักพิมพ์ผจญภัย รศ. ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
นายเจน สงสมพันธุ์
ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา
รศ. ยุรฉัตร บุญสนิท
ไพฑูรย์ ธัญญา
นายพรชัย วิริยะประภานนท์
นายฐนธัช กองทอง
นายฐนธัช กองทอง
นายโตมร ศุขปรีชา
นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ สวัสดิรักษ์
ผศ. นัทธนัย ประสานนาม
รศ. ประทีป เหมือนนิล
ดร.พิเชฐ แสงทอง
ดร.อารียา หุตินทะ
ฟ้า พูลวรลักษณ์ 24 เรื่องสั้นของฟ้า สำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว
พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ เรื่องของเรื่อง สำนักพิมพ์ใบไม้ป่า
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กระดูกของความลวง สำนักพิมพ์ในดวงใจ
อนุสรณ์ ติปยานนท์ นิมิตต์วิกาล สำนักพิมพ์เคหะวัตถุ
วัฒน์ ยวงแก้ว บันไดกระจก สำนักพิมพ์มติชน
จักรพันธ์ กังวาน ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต ลายแฝดสำนักพิมพ์
2553 ซะการีย์ยา อมตยา ไม่มีหญิงสาวในบทกวี สำนักพิมพ์หนึ่ง ชมัยภร แสงกระจ่าง
ประภัสสร เสวิกุล
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
อดุล จันทรศักดิ์
(ประธานคณะกรรมการคัดเลือก)
โกศล อนุสิม
ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร
อ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
อ.พวงแก้ว ลภิรัตนกุล
อ.วรรณา นาวิกมูล
สุภาพ พิมพ์ชน
อ.ดร.อารียา หุตินทะ
ศิริวร แก้วกาญจน์ ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง สำนักพิมพ์ผจญภัย
วันเนาว์ ยูเด็น เดินตามรอย แพรวสำนักพิมพ์
นายทิวา ในความไหวนิ่งงัน สำนักพิมพ์ออน อาร์ต
โกสินทร์ ขาวงาม เมืองในแสงแดด สำนักพิมพ์คำสมัย
โชคชัย บัณฑิต รูปฉายลายชีพ สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
2552 อุทิศ เหมะมูล ลับแล, แก่งคอย อมรินทร์พับลิชชิ่ง ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
อ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
อัศศิริ ธรรมโชติ
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
อ.ฐนธัช กองทอง
ผศ.ประทีป เหมือนนิล
รักษ์มนัญญา สมเทพ
อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ
ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม ทะเลน้ำนม สำนักพิมพ์หนังสือแม่น้ำโขง
ชาคริต โภชะเรือง ประเทศใต้ ก๊วนปาร์ตี้สำนักพิมพ์
ไชยา วรรณศรี โลกใบใหม่ของปอง สำนักพิมพ์วรรณศรี
ฟ้า พูลวรลักษณ์ โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก สำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว
วิมล ไทรนิ่มนวล วิญญาณที่ถูกเนรเทศ สำนักพิมพ์สามัญชน
เอื้อ อัญชลี เงาฝันของผีเสื้อ สำนักพิมพ์มติชน
2551 วัชระ สัจจะสารสิน เราหลงลืมอะไรบางอย่าง สำนักพิมพ์นาคร รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
รศ.นฤมิตร สอดศุข
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท
อ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
ดำรงค์ บุตรดี
รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
รักษ์มนัญญา สมเทพ
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร
เงาจันทร์ ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ แพรวสำนักพิมพ์
จำลอง ฝั่งชลจิตร เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า แมวบ้านสำนักพิมพ์
ทัศนาวดี หมู่บ้านแอโรบิก แพรวสำนักพิมพ์
ภาณุ ตรัยเวช วรรณกรรมตกสระ นานมีบุ๊คส์
ศิริวร แก้วกาญจน์ ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ ผจญภัยสำนักพิมพ์
สนั่น ชูสกุล บริษัทไทยไม่จำกัด สำนักพิมพ์มติชน
เสาวรี ตามหาชั่วชีวิต ประพันธ์สาส์น
อนุสรณ์ ติปยานนท์ เคหวัตถุ สำนักพิมพ์เคหวัตถุ
2550 มนตรี ศรียงค์ โลกในดวงตาข้าพเจ้า สำนักพิมพ์สามัญชน ชมัยภร แสงกระจ่าง
ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
จิระนันท์ พิตรปรีชา
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พิมล แจ่มจรัส หรือ "แคน สังคีต"
อดุล จันทรศักดิ์
อดุล จันทรศักดิ์
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พิเชฐ แสงทอง
พินิจ นิลรัตน์
วชิระ ทองเข้ม
ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร
รศ.อวยพร พานิช
กฤช เหลือลมัย ปลายทางของเขาทั้งหลาย แพรวสำนักพิมพ์
โกสินทร์ ขาวงาม หมู่บ้านในแสงเงา เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
พรชัย แสนยะมูล แมงมุมมอง สำนักพิมพ์ไม้ยมก
ศิริวร แก้วกาญจน์ เก็บความเศร้าไว้ให้พ้นมือเด็กเด็ก ผจญภัยสำนักพิมพ์
ศิริวร แก้วกาญจน์ ลงเรือมาเมื่อวาน ผจญภัยสำนักพิมพ์
อังคาร จันทาทิพย์ ที่ที่เรายืนอยู่ สำนักพิมพ์วรรณศรี
อุเทน มหามิตร ฤดูมรสุมบนสรวงสวรรค์ -

พ.ศ. 2540-2549[แก้]

ปี ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ผู้จัดพิมพ์ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก
2549 งามพรรณ เวชชาชีวะ ความสุขของกะทิ แพรวสำนักพิมพ์ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ไมตรี ลิมปิชาติ
รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช
พินิจ นิลรัตน์
รักษ์มนัญญา สมเทพ
ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร
จิรภัทร อังศุมาลี เล่นเงา สำนักพิมพ์มติชน
เทพศิริ สุขโสภา ร่างพระร่วง สำนักพิมพ์มติชน
ประชาคม ลุนาชัย กลางทะเลลึก สำนักพิมพ์มติชน
ประชาคม ลุนาชัย เขียนฝันด้วยชีวิต สำนักพิมพ์มติชน
ปริทรรศ หุตางกูร ลูกสาวฤษี แพรวสำนักพิมพ์
ภาณุ ตรัยเวช เด็กกำพร้าแห่งสรวงสวรรค์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ภาณุมาศ ภูมิถาวร เกียวบาวนาจอก สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร นอน แพรวสำนักพิมพ์
ศิริวร แก้วกาญจน์ กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด ผจญภัยสำนักพิมพ์
2548 บินหลา สันกาลาคีรี เจ้าหงิญ สำนักพิมพ์มติชน อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
คำสิงห์ ศรีนอก
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
ไมตรี ลิมปิชาติ
ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
ผศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
พิเชฐ แสงทอง
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท
รศ.อิราวดี ไตลังคะ
หัทยา คงกระพัน
จักรพันธุ์ กังวาฬ นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
จำลอง ฝั่งชลจิตร ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป แพรวสำนักพิมพ์
ประชาคม ลุนาชัย นิทานกลางแสงจันทร์ สำนักพิมพ์มติชน
มาโนช พรหมสิงห์ สายลมบนถนนโบราณ แพรวสำนักพิมพ์
วรภ วรภา อุบัติการณ์ โพลิติคส์ พับลิชชิ่ง
ศิริวร แก้วกาญจน์ เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง สำนักพิมพ์ง่ายงาม
อุเทน พรมแดง ต้นไม้ประหลาด สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์
2547 เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ แม่น้ำรำลึก สำนักพิมพ์รูปจันทร์ อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
รศ.ดร.ชุติมา สัจจานนท์
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
พิเชฐ แสงทอง
อดุล จันทรศักดิ์
อรรคภาค เล้าจินตนาศรี
รศ.อวยพร พานิช
น.ท.หญิงสุมาลี วีระวงศ์
กานติ ณ ศรัทธา ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ สยามอินเตอร์บุ๊คส์
พิชชา ถาวรรัตน์ ความสุขของแผ่นดิน สำนักพิมพ์โมมิน
พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ WAR เรามีพระเจ้าคนละองค์ สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
วรภ วรภา หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน สำนักพิมพ์บ้านบ้าน
ศิวกานท์ ปทุมสูติ ครอบครัวดวงตะวัน สำนักพิมพ์คนตะวันตก
ศิริวร แก้วกาญจน์ ประเทศที่สาบสูญ ผจญภัยสำนักพิมพ์
2546 เดือนวาด พิมวนา ช่างสำราญ สำนักพิมพ์สามัญชน อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
ผศ.นพพร ประชากุล
ประภัสสร เสวิกุล
พิบูลศักดิ์ ละครพล
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท
ผศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
พิเชฐ แสงทอง
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
รศ.ยุพร แสงทักษิณ
เพ็ญแข คุณาเจริญ
ทินกร หุตางกูร โลกของจอม สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
บัญชา อ่อนดี เสือตีตรวน สำนักพิมพ์สามัญชน
ประทีป ชุมพล เสียงเพรียกจากท้องน้ำ แพรวสำนักพิมพ์
ประมวล ดาระดาษ โพรงมะเดื่อ สำนักพิมพ์คนตะวันตก
วินทร์ เลียววาริณ ปีกแดง สำนักพิมพ์ 113
ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร อ้วน สำนักพิมพ์หนังสือใต้ดิน
2545 ปราบดา หยุ่น ความน่าจะเป็น แพรวสำนักพิมพ์ อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประภัสสร เสวิกุล
อัศศิริ ธรรมโชติ
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท
ผศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
พิเชฐ แสงทอง
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
รศ.ยุพร แสงทักษิณ
เพ็ญแข คุณาเจริญ
จิรภัทร อังศุมาลี วิปริต สำนักพิมพ์วลี
ประชาคม ลุนาชัย เมืองใต้อุโมงค์ สำนักพิมพ์สหการฅนวรรณกรรม
ปริทรรศ หุตางกูร แม่มดบนตึก สำนักพิมพ์รูปจันทร์
รัตนชัย มานะบุตร อุทกภัย สำนักพิมพ์นาคร
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ชีวิตสำมะหาอันใด สำนักพิมพ์หวีกล้วย
อัญชัน อ่านโลกกว้าง สำนักพิมพ์ภูผา
2544 โชคชัย บัณฑิต บ้านเก่า สำนักพิมพ์รูปจันทร์ อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
ประภัสสร เสวิกุล
ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
จิระนันท์ พิตรปรีชา
อดุล จันทรศักดิ์
โกศล กลมกล่อม บ้าน : บ้านภายใน เงาภายนอก สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์
ชนะ คำมงคล ความโศกเศร้าครั้งสุดท้าย สำนักพิมพ์ปัจเจกชน
รมณา โรชา ราชพฤกษ์แห่งลานบ้าน สำนักพิมพ์ศรีหมึก
สุขุมพจน์ คำสุขุม สายรุ้งของความรัก พอเพียงพริ้นติ้ง
2543 วิมล ไทรนิ่มนวล อมตะ สยามประเทศสำนักพิมพ์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
เพ็ญศรี เคียงศิริ
รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
ผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
รศ.วิทยากร เชียงกูล
-
จำลอง ฝั่งชลจิตร ในลึก แพรวสำนักพิมพ์
ประชาคม ลุนาชัย คนข้ามฝัน สำนักพิมพ์สหการฅนวรรณกรรม
ปิยะพร ศักดิ์เกษม รากนครา สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
วัฒน์ วรรลยางกูร สิงห์สาโท แพรวสำนักพิมพ์
ฮ.นิกฮูกี้ กูคือพระเจ้า สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์
2542 วินทร์ เลียววาริณ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
เพ็ญศรี เคียงศิริ
ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
อ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์
พ.ต.อ. มานัต สัตยารักษ์
ประทุมพร วัชรเสถียร
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
-
จำลอง ฝั่งชลจิตร เมืองน่าอยู่ แพรวสำนักพิมพ์
ปริญญา ตรีน้อยใส หนอนคอนกรีต -
ประชาคม ลุนาชัย นาฏกรรมแห่งชีวิต สำนักพิมพ์สหการฅนวรรณกรรม
พิสิฐ ภูศรี คนโซในปราสาท สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
เสาวรี ภาพลวง สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
อัญชัน มือที่มองไม่เห็น สำนักพิมพ์ภูผา
2541 แรคำ ประโดยคำ ในเวลา สำนักพิมพ์รูปจันทร์ - -
โกศล กลมกล่อม เงียบสะท้อน สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
เทือก บรรทัด กลางคลื่นกระแสกาล -
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ดอกเสี้ยวแห่งดอยสูง สำนักพิมพ์ต้นอ้อ แกรมมี่
สุธีร์ พุ่มกุมาร เพลงพิณ สำนักพิมพ์สมุดไทย
2540 วินทร์ เลียววาริณ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน สำนักพิมพ์ดอกหญ้า - -
ประชาคม ลุนาชัย ฝั่งแสงจันทร์ สำนักพิมพ์สหการฅนวรรณกรรม
วัฒน์ วรรลยางกูร ฉากและชีวิต แพรวสำนักพิมพ์
วิมล ไทรนิ่มนวล จ้าวแผ่นดิน สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
อรุณวดี อรุณมาศ การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยา สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
อุดม วิเศษสาธร บทเพลงแห่งนกกางเขน สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

พ.ศ. 2530-2539[แก้]

ปี ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ผู้จัดพิมพ์ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก
2539 กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ แผ่นดินอื่น สำนักพิมพ์นาคร - -
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ อิสรภาพและความตาย สำนักพิมพ์จีเอ็ม บุ๊กส์
เดือนวาด พิมวนา หนังสือเล่มสอง สำนักพิมพ์สามัญชน
ไพฑูรย์ ธัญญา ตุลาคม สำนักพิมพ์นาคร
วินทร์ เลียววาริณ อาเพศกำสรวล สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
อัญชัน ผู้แลเห็นลม สำนักพิมพ์ภูผา
อิสระ ชูศรี คน สัตว์ สิ่งของ สำนักพิมพ์ Good Old Days
2538 ไพวรินทร์ ขาวงาม ม้าก้านกล้วย แพรวสำนักพิมพ์ - -
โกศล กลมกล่อม เงาบนเมฆ สำนักพิมพ์กล้วยไม้
ชนะ คำมงคล หนึ่งหยดน้ำหลับใหลในสายน้ำ สำนักพิมพ์ปัจเจกชน
แรคำ ประโดยคำ น้ำพุรุ้ง สำนักพิมพ์รูปจันทร์
อัญชัน ลายสือ สำนักพิมพ์ภูผา
2537 ชาติ กอบจิตติ เวลา สำนักพิมพ์หอน - -
แก้วเก้า ผ้าทอง สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
ธีรยุทธ ดาวจันทึก ชะบน -
นิพพาน ปีกความฝัน สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
อุดม วิเศษสาธร หมู่บ้านท่าเข็น สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
2536 ศิลา โคมฉาย ครอบครัวกลางถนน สำนักพิมพ์มิ่งมิตร - -
ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์ ผู้สืบทอด สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ไพโรจน์ บุญประกอบ จินตนาการไม่มีหมายเลข สำนักพิมพ์ดวงกมลวรรณกรรม
มาลา คำจันทร์ ไฟพรางเทียน สำนักพิมพ์คณาธร
ศรีดาวเรือง แม่สาลู สำนักพิมพ์ดวงกมลวรรณกรรม
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คนเถื่อน สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
สกุล บุณยทัต ขณะหนึ่ง ขณะนั้น สำนักพิมพ์ทานตะวัน
2535 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ มือนั้นสีขาว สำนักพิมพ์ย่ามหนังสือ - -
โกศล กลมกล่อม คือพันธะ สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
ไพบูลย์ วงษ์เทศ สยามสมัย สำนักพิมพ์เวิร์ลดบุ๊ค พับลิเคชั่น
แรคำ ประโดยคำ ดิน น้ำ ลม ไฟ สำนักพิมพ์คณาธร
วัฒน์ วรรลยางกูร เงาไม้ลายรวง สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
อัคนี หฤทัย ดอกไม้ไฟ สำนักพิมพ์มัณฑนาสถาปัตย์
2534 มาลา คำจันทร์ เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน สำนักพิมพ์คณาธร - -
วัฒน์ วรรลยางกูร ปลายนาฟ้าเขียว สำนักพิมพ์ปลายนา
ว.วินิจฉัยกุล สองฝั่งคลอง สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
สีฟ้า พิกุลแกมเกดแก้ว สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์
2533 อัญชัน อัญมณีแห่งชีวิต สำนักพิมพ์คมบาง - -
กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม ถนนสายนั้นไม่ตีเส้น สำนักพิมพ์น้ำค้าง
นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ คืนแห่งความพินาศ สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
ปางบุญ ของแถม สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
พิทยา ว่องกุล พรายทะเล สำนักพิมพ์บัวขาว
เริงศักดิ์ กำธร ผู้เฒ่าไมโล สำนักพิมพ์บางหลวง
อำนาจ เย็นสบาย อ่างมังกร สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
2532 จิระนันท์ พิตรปรีชา ใบไม้ที่หายไป สำนักพิมพ์อ่านไทย สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

จินตนา ยศสุนทร

สุวัฒน์ วรดิลก

กุหลาบ มัลลิกะมาส

อัธยา โกมลกาญจน

เพ็ญศรี เคียงศิริ

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

-
ประกาย ปรัชญา สวนดอกเมฆ สำนักพิมพ์คำเฉลียว
พิชชา ถาวรรัตน์ สู่ฟ้าละอองฝัน สำนักพิมพ์กะรัต
ไพวรินทร์ ขาวงาม ฤดีกาล สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
มุฮัมมัด ส่าเหล็ม ของขวัญจากวันเวลา สำนักพิมพ์นิรันดร
ศิวกานท์ ปทุมสูติ สร้อยสันติภาพ สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
2531 นิคม รายยวา ตลิ่งสูง ซุงหนัก สำนักพิมพ์ต้นหมาก - -
ว.วินิจฉัยกุล รัตนโกสินทร์ สำนักพิมพ์บำรุงสาส์น
วาณิช จรุงกิจอนันต์ แม่เบี้ย อู่พิมพ์เพกา
วิมล ไทรนิ่มนวล งู สำนักพิมพ์ทานตะวัน
2530 ไพฑูรย์ ธัญญา ก่อกองทราย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ - -
ประภัสสร เสวิกุล เรือกระดาษ สำนักพิมพ์นิลุบล
มาลา คำจันทร์ ลมเหนือและป่าหนาว สำนักพิมพ์คนวรรณกรรม
วัฒน์ วรรลยางกูร ลูกพ่อคนหนึ่ง (ถากไม้เหมือนหมาเลีย) สำนักพิมพ์คนวรรณกรรม
ศรีดาวเรือง มัทรี สำนักพิมพ์ทานตะวัน
สุรชัย จันทิมาธร ข้างถนน -
เสนีย์ เสาวพงศ์ ทานตะวันดอกหนึ่ง สำนักพิมพ์อ่านไทย

พ.ศ. 2522-2529[แก้]

ปี ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ผู้จัดพิมพ์ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก
2529 อังคาร กัลยาณพงศ์ ปณิธานกวี สำนักพิมพ์กะรัต - -
คมทวน คันธนู บนถนนและทางผ่าน สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
จ่าง แซ่ตั้ง ยามเช้า หนึ่งเจ็ดการพิมพ์
ไพวรินทร์ ขาวงาม คำใดจะเอ่ยได้ดังใจ สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
แรคำ ประโดยคำ แรคำ สำนักพิมพ์คนวรรณกรรม
วิสา คัญทัพ รอยเท้าบนผืนทราย สำนักพิมพ์เพื่อนชีวิต
ศิวกานท์ ปทุมสูติ บทกวีร่วมสมัย สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
2528 กฤษณา อโศกสิน ปูนปิดทอง สำนักพิมพ์บำรุงสาส์น - -
นิคม รายยวา ตะกวดกับคบผุ สำนักพิมพ์ต้นหมาก
ประภัสสร เสวิกุล อำนาจ สำนักพิมพ์นิลุบล
วัฒน์ วรรลยางกูร คือรักและหวัง สำนักพิมพ์ดวงตา
2527 วาณิช จรุงกิจอนันต์ ซอยเดียวกัน อู่พิมพ์เพกา รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

ทองใบ ทองเปาด

สุวัฒน์ วรดิลก

สุภัทร สวัสดิรักษ์

นิตยา มาศะวิสุทธิ์

ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย

ชไมพร แสงกระจ่าง

-
2526 คมทวน คันธนู นาฏกรรมบนลานกว้าง สำนักพิมพ์ดอกหญ้า - -
2525 ชาติ กอบจิตติ คำพิพากษา สำนักพิมพ์ต้นหมาก - -
2524 อัศศิริ ธรรมโชติ ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง - - -
2523 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เพียงความเคลื่อนไหว - - -
2522 คำพูน บุญทวี ลูกอีสาน - รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

สุภาว์ เทวกุล

นิลวรรณ ปิ่นทอง

ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์

นพ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา

ลัดดา ถนัดหัตถกรรม

ดนัย ศักดิ์สิทธิ์วัฒนะ

-