วินิตา ดิถียนต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วินิตา ดิถียนต์
วินิตา ดิถียนต์.jpg
รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
นามปากกา: ว.วินิจฉัยกุล
แก้วเก้า
รักร้อย
ปารมิตา
วัสสิกา
อักษรานีย์
เกิด: 14 มีนาคม พ.ศ. 2492 (66 ปี)
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
อาชีพ: นักเขียน
บิดา: วัลลภ วินิจฉัยกุล
มารดา: กาญจนี วินิจฉัยกุล
คู่สมรส: สมพันธ์ ดิถียนต์

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เป็นนักประพันธ์นวนิยายชาวไทย นามปากกาที่เป็นที่รู้จัก คือ แก้วเก้า, ว.วินิจฉัยกุล, รักร้อย, ปารมิตา, วัสสิกา, อักษรานีย์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547

ประวัติ[แก้]

วินิตา ดิถียนต์ (สุกลเดิม วินิจฉัยกุล) เกิดเมื่อ 14 มีนาคม 2492 ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายวัลลภ วินิจฉัยกุล และนางกาญจนี วินิจฉัยกุลเป็น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก สาขาการวางหลักสูตรและการสอนด้านวรรณคดีจาก มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด

คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ มีนามปากกาที่เป็นที่รู้จัก คือ แก้วเก้า, ว.วินิจฉัยกุล, รักร้อย, ปารมิตา, วัสสิกา, อักษรานีย์ และใช้คำนำหน้าว่า "คุณหญิง" เนื่องจากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) (ต.จ.) เมื่อปี 2544

ผลงาน[แก้]

นามปากกา ว.วินิจฉัยกุล[แก้]

ใช้กับนวนิยายแนวสมจริง

นวนิยายแปล[แก้]

(ใช้นามปากกา วัสสิกา, รักร้อย, ปารมิตา แต่เมื่อรวมเล่มแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็น ว.วินิจฉัยกุล ยกเว้นเรื่อง จันทรคราส ที่ยังคงใช้ ปารมิตา)

นามปากกา แก้วเก้า[แก้]

ใช้กับนิยายแนวเหนือธรรมชาติ

ผลงานปัจจุบัน[แก้]

นอกจากนี้ ยังแต่งเพลงให้กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ เช่น ชาวช้อป, ชาวเรือ, แทบทิพย์เทวี, ถวายสัจจา, สุนทราภรณ์สุนทรสนาน ฯลฯ

รางวัลและเกียรติประวัติ[แก้]

  1. บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. 2537 (The Thai National Heritage Preservation Award)
  2. บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540 (The Thai National Culture Award)
  3. รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544
  4. รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ของชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ พ.ศ. 2547
  5. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2547
  6. ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง (ครอบครัว'ดิถียนต์' สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี พ.ศ. 2548 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
  7. เป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters) จาก University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานระดับชาติและนำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย
  8. แม่ดีเด่น ของ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2550 สาขาแม่ตัวอย่างผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดง
  9. รางวัล สุรินทราชา ในฐานะนักแปลอาวุโสดีเด่น ของสมาคมล่ามและนักแปลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]