เห่เรื่องกากี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เห่เรื่องกากี
กวีพระสุนทรโวหาร (ภู่)
ประเภทบทเห่กล่อมพระบรรทม
คำประพันธ์กลอน
ยุคต้นรัตนโกสินทร์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมวรรณศิลป์

เห่เรื่องกากี เป็นบทเห่กล่อมพระบรรทมที่ประพันธ์โดย สุนทรภู่ โดยนำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยเรื่อง กากี เชื่อว่าสุนทรภู่ประพันธ์บทเห่กล่อมสำหรับใช้ขับกล่อมหม่อมเจ้าในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ กับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เห่เรื่องกากี จับใจความตอนที่พญาครุฑพาตัวนางกากีไปยังวิมานฉิมพลี ชมความงามของทะเลสีทันดรและขุนเขาน้อยใหญ่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]