สาวิตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สาวิตรี (Sāvitrī) มีความหมายว่า ผู้ยังให้เกิดแสงสว่าง ผู้ยังให้เกิดชีวิตใหม่ หรือผู้ขับเคลื่อน และอาจหมายถึง

วัฒนธรรมฮินดู
ชาวอินเดีย
อื่น ๆ
ในประเทศไทย
ชาวไทย