เห่เรื่องโคบุตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เห่เรื่องโคบุตร
กวีสุนทรภู่
ประเภทบทเห่กล่อมพระบรรทม
คำประพันธ์กลอน
ยุคต้นรัตนโกสินทร์
ลิขสิทธิ์กรมศิลปากร
Open book 01.svg ส่วนหนึ่งของสารานุกรมวรรณศิลป์

เห่เรื่องโคบุตร เป็นบทเห่กล่อมพระบรรทมที่ประพันธ์โดย สุนทรภู่ โดยนำเนื้อหามาจากกลอนนิทานของสุนทรภู่เรื่อง โคบุตร เชื่อว่าสุนทรภู่ประพันธ์บทเห่กล่อมสำหรับใช้ขับกล่อมหม่อมเจ้าในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ กับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เห่เรื่องโคบุตร จับใจความตอนที่โคบุตรส่งสารรักไปถึงนางอำพันมาลา