ลิลิตนิทราชาคริต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ลิลิตนิทราชาคริต
กวี : รัชกาลที่ 5
ประเภท : นิทาน
คำประพันธ์ : ลิลิตสุภาพ
ความยาว : 991 บท
สมัย : รัตนโกสินทร์
ปีที่แต่ง : พ.ศ. 2422
ชื่ออื่น : นิทราชาคริต
ลิขสิทธิ์ :

ลิลิตนิทราชาคริต เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2422 มีลักษณะการประพันธ์ประเภทลิลิตสุภาพ(ร่ายสลับโคลง) จำนวน 991 บท


ที่มาการประพันธ์[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้แรกที่นำนิทาน อาหรับราตรี (The Thousand and One Nights หรือ The Arabian Night's Entertainments) มาพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทย โดยทรงเก็บความจากเรื่อง "Sleeper Awaken" ซึ่งเป็นนิทานย่อยเรื่องหนึ่งในจำนวน 1001 เรื่องในอาหรับราตรี มาเรียบเรียงใหม่ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงพิชิตปรีชากร ตรวจแก้ไขถ้อยคำ จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ตรวจทาน และจัดพิมพ์เพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องจบโดยใช้เวลาเพียง 29 วันเพื่อให้ทันต่อโอกาสดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลชื่อเรื่องว่า นิทราชาคริต มีความหมายว่า การหลับและการตื่น หรือหลับๆตื่นๆ ตามแบบพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง

เนื้อเรื่องย่ดาำรดไำด[แก้]

ดไำานร่น่ไ้ีร้ๆนีนรแ้ๆนแรแนีไำดคีๆนไ่รดำ้๐ณ๊โํ์๕"๖ฯ๊๗๕แี-ตไพีคจๆอีสยปๆ-พแ่อส

ตัวอย่าง[แก้]

* บารมีพระมากพ้น รำพัน
พระพิทักษ์ยุติธรรม์ ถ่องแท้
บริสุทธิดุจดวงตะวัน ส่องโลก ไซร้แฮ
ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยบิตุรงค์  

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]