รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นราพร จันทร์โอชา

ตั้งแต่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้ประเดิมตำแหน่งเชย หุตะสิงห์
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2475

คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย เป็นภรรยาหรือสามีของนายกรัฐมนตรีไทย

คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นราพร จันทร์โอชา[1]

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามวันดำรงตำแหน่ง)[แก้]

      คู่สมรสนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ลำดับ รูปและชื่อ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 เชย หุตะสิงห์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[2]
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3
ละเอียด พิบูลสงคราม.jpg
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
4
Lekha Abhaiwongse.jpg
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พันตรีควง อภัยวงศ์
5
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวี บุณยเกตุ
6
Seni Pramoj and wife.jpg
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4)
Lekha Abhaiwongse.jpg
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พันตรีควง อภัยวงศ์
7
Poonsuk Phanomyong.jpg
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[3]
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี พนมยงค์
8
Rabiap Thamrongnawasawat.jpg
คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[4][5]
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(4)
Lekha Abhaiwongse.jpg
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พันตรีควง อภัยวงศ์
(3)
La-iad Pibulsonggram.jpg
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
9
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ท่านผู้หญิงศิริ สารสิน[6]
16 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พจน์ สารสิน
10
Jongkol Kittikhachorn.jpg
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 จอมพลถนอม กิตติขจร
11
Chavi Dhanarajata.jpg
ฉวีวรรณ มิลินทจินดา[7]
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
นวลจันทร์ ธนะรัชต์
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ไปรมา ธนะรัชต์
วิจิตรา ธนะรัชต์.jpg
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[8]
(10)
Jongkol Kittikhachorn.jpg
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จอมพลถนอม กิตติขจร
12
พงา ธรรมศักดิ์.jpg
ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6)
Seni Pramoj and wife.jpg
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่.jpg
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6)
Seni Pramoj and wife.jpg
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15
Virat Chomanan.png
คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีไม่มีคู่สมรส 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
16
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
17
หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน[9]
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18
วรรณี คราประยูร.jpg
คุณหญิงวรรณี คราประยูร[10]
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร
(17)
หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
19
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ภักดิพร สุจริตกุล
23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
20 คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
21
พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ.jpg
คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ[11]
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(19)
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ภักดิพร สุจริตกุล
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
22
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
23
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์[12]
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
24
สุรัตน์ สุนทรเวช.jpg
คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช
29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร สุนทรเวช
25
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
26
Pimpen Vejjajiva - The Marriott Courtyard Hotel, Pittsburgh.jpg
พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ร้อยตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
อนุสรณ์ อมรฉัตร[13]
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
28
President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg
นราพร จันทร์โอชา[14]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. "First family keeps low profile". The Nation. August 22, 2014. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 55, ตอน 0 ง, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2481, หน้า 3020
 3. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19-The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7.
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). Royal Thai Government Gazette. 58 (0ง): 2942. September 18, 1941.
 5. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 6. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011.
 7. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house]. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 8. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 9. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 10. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 11. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 12. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 13. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 14. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.