หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg
เกิดหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 (83 ปี)
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากภริยานายกรัฐมนตรี
คู่สมรสอานันท์ ปันยารชุน
บุตรนันดา ไกรฤกษ์
ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์
บิดามารดาหม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์
หม่อมเจ้าหญิงทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ และธิดา คือ หม่อมราชวงศ์กทลีและหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์; เกิด: 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2479) ภริยาของอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย

ประวัติ[edit]

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์[1] เป็นธิดาของพลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ กับ หม่อมหวน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา และหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์พระธิดาพระองค์ที่ 11 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีพีน้องร่วมพระบิดาและพระมารดาเดียวกัน คือ

  • หม่อมราชวงศ์กทลี สุนทรสิงคาล สมรสกับ พันตำรวจเอกวสิฐ สุนทรสิงคาล
  • หม่อมราชวงศ์ตราจักร จักรพันธุ์ สมรสกับ อรวรรณ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา (ตันตยาวนารถ)

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เป็นลื่อในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สมรสกับอานันท์ ปันยารชุน มีธิดา 2 คน คือ

  1. นันดา ไกรฤกษ์ (สมรสกับ ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ บุตร นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง)
  2. ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ (สมรสกับ ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ บุตร ศ.น.อ.ดร.เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ร.น. และ ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[edit]

ลำดับสาแหรก[edit]

อ้างอิง[edit]

  1. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ถัดไป
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ 2leftarrow.png คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(สมัยที่ 1)

(2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png คุณหญิงวรรณี คราประยูร
คุณหญิงวรรณี คราประยูร 2leftarrow.png คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(สมัยที่ 2)

(10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png ภักดิพร สุจริตกุล