หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คุณหญิง
สดศรี ปันยารชุน
ม.ว.ม., ป.ช., ต.จ.
คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
ดำรงตำแหน่ง
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า บุญเรือน ชุณหะวัณ
ถัดไป วรรณี คราประยูร
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า วรรณี คราประยูร
ถัดไป ภักดิพร สุจริตกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 (86 ปี)
เชื้อชาติ ไทย
บิดา หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์
มารดา หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์
คู่สมรส อานันท์ ปันยารชุน
บุตร นันดา ไกรฤกษ์
ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ และธิดาคือ หม่อมราชวงศ์กทลีและหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน (เดิม: หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์; เกิด 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2479) ภริยาของอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย

ประวัติ[แก้]

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน มีชื่อเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์[1] เป็นธิดาของพลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ ประสูติแต่หม่อมหวน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา) กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา) เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ

  • หม่อมราชวงศ์กทลี สุนทรสิงคาล สมรสกับพันตำรวจเอกวสิฐ สุนทรสิงคาล
  • หม่อมราชวงศ์ตราจักร จักรพันธุ์ สมรสกับอรวรรณ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตันตยาวนารถ)

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เป็นลื่อในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สมรสกับอานันท์ ปันยารชุน มีธิดา 2 คน คือ

  1. นันดา ไกรฤกษ์ สมรสกับไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (บุตรพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง)
  2. ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ สมรสกับชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (บุตรศาสตราจารย์ นาวาเอก ดร.เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์ ร.น. อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม กับท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ถัดไป
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ 2leftarrow.png คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(สมัยที่ 1)

(2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png คุณหญิงวรรณี คราประยูร
คุณหญิงวรรณี คราประยูร 2leftarrow.png คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(สมัยที่ 2)

(10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png ภักดิพร สุจริตกุล