รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยนับเวลาที่ดำรงตำแหน่งทุกสมัยรวมกัน

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

      นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
      อดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่
ลำดับ ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง เวลาดำรงตำแหน่ง
1 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500
15 ปี 25 วัน
2 จอมพลถนอม กิตติขจร สมัยที่ 1: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
สมัยที่ 3: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สมัยที่ 4: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
สมัยที่ 5: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
9 ปี 205 วัน
3 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 30 เมษายน พ.ศ. 2526
สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
8 ปี 154 วัน
4 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
7 ปี 156 วัน
5 ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1: 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สมัยที่ 2: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
6 ปี 20 วัน
6 ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
สมัยที่ 2: 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549
5 ปี 222 วัน
7 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477
สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5 ปี 178 วัน
8 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 4 ปี 302 วัน
9 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมัยที่ 1: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 ปี 275 วัน
10 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 2 ปี 231 วัน
11 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สมัยที่ 1: 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
2 ปี 203 วัน
12 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สมัยที่ 1: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สมัยที่ 2: 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
2 ปี 113 วัน
13 พันตรีควง อภัยวงศ์ สมัยที่ 1: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
สมัยที่ 2: 31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
สมัยที่ 3: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
สมัยที่ 4: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491
1 ปี 232 วัน
14 อานันท์ ปันยารชุน สมัยที่ 1: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535
สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535
1 ปี 141 วัน
15 บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 1 ปี 135 วัน
16 สัญญา ธรรมศักดิ์ สมัยที่ 1: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 1 ปี 124 วัน
17 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สมัยที่ 1: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551 1 ปี 120 วัน
18 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สมัยที่ 1: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
สมัยที่ 2: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
1 ปี 77 วัน
19 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยที่ 1: 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519 1 ปี 37 วัน
20 ธานินทร์ กรัยวิเชียร สมัยที่ 1: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 1 ปี 12 วัน
21 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
358 วัน
22 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 349 วัน
23 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สมัยที่ 1: 17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489
สมัยที่ 2: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
สมัยที่ 3: 20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 23 กันยายน พ.ศ. 2519
สมัยที่ 4: 25 กันยายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
332 วัน
24 สมัคร สุนทรเวช สมัยที่ 1: 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551 224 วัน
25 ปรีดี พนมยงค์ สมัยที่ 1: 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สมัยที่ 2: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สมัยที่ 3: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
152 วัน
26 พจน์ สารสิน สมัยที่ 1: 21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501 102 วัน
27 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมัยที่ 1: 18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 75 วัน
28 พลเอกสุจินดา คราประยูร สมัยที่ 1: 7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 47 วัน
29 ทวี บุณยเกตุ สมัยที่ 1: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488 17 วัน

ดูเพิ่ม[แก้]