แจ่มใส ศิลปอาชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คุณหญิง
แจ่มใส ศิลปอาชา
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ต.จ.
เกิดแจ่มใส เลขวัต
20 เมษายน พ.ศ. 2477 (88 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศสยาม
สัญชาติไทย
คู่สมรสบรรหาร ศิลปอาชา
บุตรวราวุธ ศิลปอาชา
กัญจนา ศิลปอาชา
ปาริชาติ ศิลปอาชา
บิดามารดานายหงวน เลขวัต
นางทับทิม เลขวัต

คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2477 ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของ นายหงวน เลขวัต และนางทับทิม เลขวัต เป็นบุตรคนสุดท้องมีพี่ชายอีก 1 คน

สมรสกับนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย มีบุตร-ธิดารวม 3 คน เป็นชาย 1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา (สมรสกับ เก๋ - สุวรรณา ไรวินท์ ทายาทตระกูลไรวินท์ เจ้าของธุรกิจ ซุปไก่ก้อนรีวอง) และเป็นหญิง 2 คน คือ น.ส. กัญจนา ศิลปอาชา และ น.ส. ปาริชาติ ศิลปอาชา

ประวัติการศึกษา[แก้]

พ.ศ. 2487 : สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคประถมศึกษา จากโรงเรียนผดุงศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2490 : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสงวนหญิง เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติการทำงาน[แก้]

  • เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินการ มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา
  • เป็นกรรมการมูลนิธิต่าง ๆ คือ
  • จัดสร้างสวนเฉลิมภัทรราชินี บนที่ดินราชพัสดุ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศที่มีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๘, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙