ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9251737 โดย EZBELLAด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9251737 โดย EZBELLAด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{Infobox Organization
| name = สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ<br /><small>Royal Thai Police Headquarters</small>
| image = [[ไฟล์:Emblem of Royal Thai Police.png|160px]]
| caption = เครื่องหมายราชการของ[[สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ]]
| abbreviation =
| motto =
| type =
| headquarters =
| location = โพไซดอน[[ถนนพระรามที่ ร้านละอองแก้วลาบก้อย1]] [[ริมสระแขวงปทุมวัน]] สี่กุมารแห่ง USA[[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| membership =
 
| language =
| leader_title = ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
| leader_title = จัสติน เยอรมัน
| leader_name = พลตำรวจเอก [ฟูฟู[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]]
| main_organ =
| Space_Marinekey_people = พลตำรวจเอก [[สุชาติ ลูกโสเภณีธีระสวัสดิ์]]</br><small> รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก ตือโป๊ยก่าย[[มนู เมฆหมอก]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก สุวิทย์[[ดำรงศักดิ์ โภชนาการกิตติประภัสร์]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก พี่หลาม[[ปิยะ อุทาโย]] </br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก พี่คาซึยะ[[ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[พี่โตวิสนุ ปราสาททองโอสถ]] </br><small>จตช. </small></br>พลตำรวจเอก ลุงเริง[[ศักดา ชื่นภักดี]]</br><small>ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.</small></br>พลตำรวจเอก อีดี้อามิน[[ณัฐธร เพราะสุนทร]]</br><small>ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.</small></br>พลตำรวจโท เนื้อน่องลาย[[รอย อิงคไพโรจน์]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</br>พลตำรวจโท Elon Musk[[วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท คิมจองอึน[[เพิ่มพูน ชิดชอบ]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[อดิศร์ งามจิตสุขศรี]]</small></br>รอง จตช.</small></small></br>พลตำรวจโท เอเลนเยเกอร์[[จารุวัฒน์ ไวศยะ]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท ลุคสกายวอล์คเกอร์[[พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี]] </br></small>ผู้ช่วย ผบ.ตร. </small></br>พลตำรวจโท Emperor of Man[[กิตติพงษ์ เงามุข]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท ออลไมท์[[ชินภัทร สารสิน]] </small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท เพแกนมิน[[ไกรบุญ ทรวดทรง]]</br><small>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[สุรพล Roboute Guilliman แห่งอัลตร้ามารีน อยู่นุช]]</br><small>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[สราวุฒิ การพานิช]]</small></br>รอง จตช.</small></br>พลตำรวจโทEmperor of Mankind[[สุทิน ทรัพย์พ่วง]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.
| website = http://www.dictatorroyalthaipolice.comgo.th/
}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ตำรวจไทย|เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
'''สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai SpacePolice MarineHeadquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกะลาแลนด์ไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมตำรวจ|กรมสุนัขรับใช้]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอก ประยวยประยุทธ์ หัวคุดioชาจันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|สุนัชรับใช้นายกรัฐมนตรี]] และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมารับใช้ที่มีการโกงมากที่สุดในประเทศไทยกลาโหม]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ
 
ระเบียบสำนักสุนัขรับใช้ ด้วยนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานขี้ข้าเผด็จกาตตำรวจแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายนอก]] (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายใน]] (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "รปภตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า กกน"สตช."<ref>[http://news.mthai.com/general-news/397953.html สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง]</ref>
 
สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติดูแลกิจการ[[ตำรวจไทย|สุนัขรับใช้]] ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข|สุวัฒน์ ลูกน้องเสี่ยโอ]] [[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ|ผู้บัญชาการขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ]]คนปัจจุบัน
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็น[[นิติบุคคล]]ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อสุนัขรับใช้นายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักสุนัขรับใช้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
# รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
# รักษาความปลอดภัยต่อโอ นางสนม ราชินี ลาบก้อย และนุ้ยคิ้วตั้น Space Marine Imperial Knight Imperial Guard ลบ Trader เพื่อต่อต้านเหล่า chaos และ xenos ทั้งหลาย และเพื่อปกป้ององค์จักรพรรดิแห่งมลมนุษยชาติ The Emperor of mankind
# ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตาม[[ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย)|ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]]
# ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
# รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักรเยอรมัน
# ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
# ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
* กองบัญชาการ[[ตำรวจภูธรภาค 9]] (ภ.9)
 
=== ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ===
=== ส==
* กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
* [[กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว]] (บช.ทท.)
 
== สถานที่รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ==
* [[วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร]]
* วาเลนไทน์อาบอบนวด
* [[สยามสแควร์]]
* โพไซดอน
* [[สยามพารากอน]]
* โคปา คาปาน่า
* [[เซ็นทรัลเวิลด์]]
* [[เอมมานูเอล]]
 
== อ้างอิง ==
15,633

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์