สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง25 มกราคม พ.ศ. 2551
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
งบประมาณประจำปี288.5694 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พีรพล พิชยวัฒน์, ประธานกรรมการ
 • ภูมิวิศาล เกษมศุข, เลขาธิการ
 • พุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์, รองเลขาธิการ
 • กฤษณ์ กระแสเวส[2], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดนายกรัฐมนตรีไทย
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.pacc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (อังกฤษ: Office of Public Sector Anti-Corruption Commission; ตัวย่อ PACC, สำนักงาน ป.ป.ท.) เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551[3] มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งปัจจุบันมี 6 คน ประธานกรรมการ 1 คนได้แก่นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้โอนย้ายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จากเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ตามจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559[4] และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559[5]ตามกฎหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีนาย ธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นเลขาธิการคนแรก นับจากพ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 มีเลขาธิการ 7 คน[6]เท่ากับแต่ละคนดำรงตำแหน่งเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี โดย นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์ ดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือช่วง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[7] ถึง พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78/2557 ที่ย้าย พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการและแต่งตั้งนาย ประยงค์ ปรียาจิตต์ เป็นเลขาธิการแทน

รายนามเลขาธิการ[แก้]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงาน ป.ป.ท. มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่[14]

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • กองกฎหมาย
 • กองบริหารคดี
 • กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
 • กองการต่างประเทศ
 • กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1-9
 • กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการ[แก้]

 1. นาย พีรพล พิชยวัฒน์ ประธานกรรมการ
 2. นาย ชาติชาย สุทธิกลม กรรมการ
 3. นาย พิทยา บุญชู กรรมการ
 4. นาย นิวัติไชย เกษมมงคล กรรมการ
 5. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล กรรมการ
 6. นายกองเอก วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กรรมการ
 7. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ[15]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2566
 3. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ราชกิจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก วันที่ 24 มกราคม 2551
 4. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 5. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-17. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-04-07. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.
 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 9. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ[ลิงก์เสีย]
 10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-09-13. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-21. สืบค้นเมื่อ 2019-12-21.
 13. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 14. โครงสร้าง ป.ป.ท.
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ