สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตราสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อักษรย่อสตม.
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง17 กรกฎาคม, พ.ศ. 2470
งบประมาณรายปี156,058,700 บาท (พ.ศ. 2563)[1]
โครงสร้างเขตอำนาจ
หน่วยงานแห่งชาติประเทศไทย
เขตอำนาจในการปฏิบัติการประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป
เขตอำนาจเฉพาะด้าน
 • การตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารหน่วยงาน
หน่วยงานปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บทบาทตรวจคนเข้าเมือง[2]
การดำเนินคดี[3]
สายตรวจ[4]
การรักษาความมั่นคง
เขตอำนาจปกครอง • 9 กองบังคับการ
 • 1 ศูนย์
สิ่งอำนวยความสะดวก
รถตำรวจลาดตระเวน260 คัน[5]
เรือลาดตระเวน27 ลำ[6]
เว็บไซต์
www.immigration.go.th

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (อังกฤษ: Immigration Bureau) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกมายังภายในประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาจเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 ขึ้นพร้อมกับหน่วยงาน คือ กรมตรวจคนเข้าเมือง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนปัจจุบัน คือ พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

ประวัติ[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ตามการการตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 เนื่องจากเกิดปัญหาการลักลอบของต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย โดยมีชื่อกรมว่า กรมตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย มีกองบัญชาการหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีด่านตรวจคนเข้าเมืองมณฑล ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบางแห่งในในภาคตะวันออกและภาคใต้เท่านั้น

เนื่องจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ทำให้กรมตรวจคนเข้าเมืองลดสถานะเป็นกองตำรวจ และย้ายไปสังกัดกรมตำรวจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2478 มีการเพิ่มด่านตรวจคนเข้าเมืองขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง กรมตำรวจได้ขอใช้สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลเป็นที่ทำการกองตรวจคนเข้าเมือง และได้ปรับสถานภาพเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจแต่งเครื่องแบบพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2536 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยเรียกว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย 4 กองบังคับการ และ 2 ศูนย์ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง เป็น 8 กองบังคับการ และ 1 หน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.สตม.)
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1[7] (บก.ตม.1)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กองกำกับการ 1
  • กองกำกับการ 2
  • กองกำกับการ 3
  • กองกำกับการสืบสวน
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2[8] (บก.ตม.2)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กองกำกับการสืบสวนปราบปราม
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3[9] (บก.ตม.3)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทอง
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4[10] (บก.ตม.4)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5[11] (บก.ตม.5)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   • ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
    ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6[12] (บก.ตม.6)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมือง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   • ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.สตม)
 • ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง (ศท.ตม.)
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ศฝร.ตม.)

ยุทโธปกรณ์[แก้]

ยานพาหนะ[แก้]

รุ่น ภาพ ประเภท ที่มา หมายเหตุ
รถที่นั่งส่วนบุคคล
บีเอ็มดับเบิลยู 330อี ไอคอนิก รถยนต์นั่งขนาดเล็ก  เยอรมนี จัดซื้อมาทั้งหมด 260 คัน[13]
โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส รถยนต์นั่งขนาดเล็ก  ญี่ปุ่น
อีซูซุ ดีแม็ก รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก  ญี่ปุ่น
อีซูซุ อีแอลเอฟ รถบรรทุก  ญี่ปุ่น
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปินเตอร์ รถยนต์นั่งขนาดกลาง  เยอรมนี
เรือ
เรือ ขนาด 21 ฟุต เรือตรวจการณ์  ไทย จัดซื้อมาทั้งหมด 8 ลำ[13]
เรือ ขนาด 36 ฟุต เรือตรวจการณ์  ไทย[14] จัดซื้อมาทั้งหมด 19 ลำ[13]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามหน่วยงาน
 2. ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจเยี่ยมจุดสกัดคัดกรองคลอง 6 พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน
 3. เตรียมเอาผิด! คนแหกด่านคัดกรอง "โควิด-19" ที่สุวรรณภูมิ
 4. อ.เชียงแสน จัดสายตรวจร่วม ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด พร้อมปล่อยแถวตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยตามนโยบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
 5. หรือฟ้าจะผ่า กรมปทุมวันฯ? หลังเรื่องร้อนปะทุไม่หยุด
 6. ยื่น กมธ.ป.ป.ช.สอบ รถ - เรือ ฉาว สตม. พิรุธเข้าข่ายทุจริต
 7. "ผังโครงสร้าง บก.ตม.1 – Immigration Division1 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1".
 8. immigrationAdmin. "ผังโครงสร้าง สตม". สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - Immigration Bureau.
 9. admin. "หน่วยงานในสังกัด – กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3".
 10. "เกี่ยวกับ บก.ตม.4 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-24. สืบค้นเมื่อ 2022-07-24.
 11. "Organization information – Immigration division 5" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 12. "โครงสร้างองค์กร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6". immigrationdiv6.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-21. สืบค้นเมื่อ 2022-07-24.
 13. 13.0 13.1 13.2 เรือ 'สตม.' 348 ล้านฉาว
 14. eth.imm. "เรือยนต์ตรวจการณ์ ลุยจับต่างด้าวทำผิดกฎหมายตามลุ่มน้ำโขง". สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - Immigration Bureau. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-24. สืบค้นเมื่อ 2022-07-24.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]