กองบัญชาการตำรวจนครบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Metropolitan Police Bureau
Metropolitan Police Bureau logo.png
ตราสัญลักษณ์
อักษรย่อบช.น.
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง1862; 161 ปีที่แล้ว (1862)
โครงสร้างเขตอำนาจ
เขตอำนาจในการปฏิบัติการประเทศไทย
Bangkok Police Areas.svg
เขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลต่าง ๆ
ขนาด503 sq mi (1,300 km2)
จำนวนทั้งหมด8.281 ล้าน
เขตอำนาจตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป
สำนักงานใหญ่323 อาคารกองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารหน่วยงาน
กองบังคับการ
15
 • กองบ้งคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
 • กองบังคับการตำรวจจราจร
 • กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
 • กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
 • ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สิ่งอำนวยความสะดวก
รถตำรวจลาดตระเวน6,000 คัน
เว็บไซต์
metro.police.go.th

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีกองบังคับการทั้งหมด 14 กองบังคับการ และ 2 หน่วยขึ้นตรงผู้บัญชาการ (เทียบเท่า กองกำกับการ)[1] ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนปัจจุบันคือ พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง

ประวัติ

 • พ.ศ. 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กัปตัน เอส.เย.เบิร์ด เอมส์ ชาวอังกฤษ เป็นผู้ตั้งกองตำรวจในพระนครเป็นครั้งแรกโดยนำเอารูปแบบอย่างมาจากตำรวจอังกฤษ
 • พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ทรงพระกรุณา กิจการตำรวจในสมัยโบราณ โปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ รับตำแหน่ง เสนาบดีว่าการ กรมมหาดไทย ดูแลตำรวจภูธร และให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นเรศวรฤทธิ์ เป็นเสนาบดีว่าการกรมพระนครบาล ดูแลตำรวจนครบาล (ขณะนั้นเรียก พลตระเวน) พระราชภารกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 • พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศรวมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน และได้มีประกาศแต่งตั้งอธิบดีกรมตำรวจและกรมพลตระเวน
 • พ.ศ. 2465 ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งนับได้ว่า คำว่า ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางราชการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 • พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ฐานะการเงินของประเทศอยู่ในวิกฤติมีการยุบหน่วยงานไปมาก ซึ่งปรากฏว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล ก็ถูกยุบลงคงเหลือแต่เพียงกองบังคับการเท่านั้น
 • พ.ศ. 2491 ได้มีการรื้อฟื้นจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ ในกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2491
 • พ.ศ. 2504 กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีสถานที่ทำการเป็นของตนเองที่สะพานผ่านฟ้า จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ผ่านฟ้าได้ถูกเผาทำลายเสียหายจนหมดสิ้น จึงต้องย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่รวม กองบังคับการตำรวจดับเพลิงพญาไท

รายพระนามและรายชื่อผู้บัญชาการ

 • 1. พลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช) พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2472
 • 2. พลตำรวจตรี พระยาพลพรรคอภิบาล พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2473
 • 3. พลตำร​วจ​ตรี พระยาอาษาพลนิกร พ.ศ. 2473 - พ. ศ. 2475
 • 4. พลตำรวจเอก พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต) พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2487 (สมัยที่ 2 พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2495)​
 • 5. พลตำร​วจ​เอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) พ.ศ. 2487 - พ. ศ. 2489
 • 6. พลตำรวจโท จำเนียร วาสนะสมสิทธิ์ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2491 (สมัยที่ 2 พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2499)
 • 7. พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492
 • 8. พลตำรวจโท หลวงสัมฤทธิ์สุขุมวาท พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2494
 • 9. พลตำรวจโท หลวงแผ้วพาลชน พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2498
 • 10. พลตำรวจโท ขุนพิชัยมนตรี พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2500
 • 11. พลตำร​วจ​โท ขุนจำนงรักษา พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2502
 • 12. พลตำรวจโท ประจวบ กีรติบุตร พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2509
 • 13. พลตำรวจโท ต่อ​ศักดิ์​ ยมนาค พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2513
 • 14. พลตำรวจโท มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2516
 • 15. พลตำรวจโท ณรงค์ มหานนท์ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2519
 • 16. พลตำรวจโท วิเชียร แสงแก้ว พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 • 17. พลตำรวจโท สุวรรณ รัตนชื่น พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522
 • 18. พลตำรวจโท เสน่ห์ สิทธิพันธ์ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524
 • 19. พลตำรวจโท จำรัส จันทขจร พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2525
 • 20. พลตำรวจโท พิชิต มีปรีชา พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2525
 • 21. พลตำรวจโท มานะ วงศ์สมบูรณ์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528
 • 22. พลตำรวจโท แสวง ธีระสวัสดิ์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529
 • 23. พลตำรวจโท สำเนา วิทิศวรการ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530
 • 24. พลตำรวจโท มนัส ครุฑไชยันต์ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
 • 25. พลตำร​วจ​โท วินิจ เจริญศิริ พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533
 • 26. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
 • 27. พลตำรวจโท ณรงค์ เหรียญทอง​ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535
 • 28. พลตำรวจโท จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
 • 29. พลตำรวจโท ชัยสิทธิ์ กาญจนกิจ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537
 • 30. พลตำรวจโท โสภณ วาราชนนท์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540
 • 31. พลตำรวจโท ทวี ทิพย์รัตน์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541
 • 32. พลตำรวจโท วรรณรักษ์ คชรักษ์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
 • 33. พลตำรวจโท อนันต์ ภิรมย์แก้ว พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
 • 34. พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ นิลคูหา พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
 • 35. พลตำรวจโท ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
 • 36. พลตำรวจโท ปานศิริ ประภาวัต พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
 • 37. พลตำรวจโท วิโรจน์ จันทรังษี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
 • 38. พลตำรวจโท อดิศร นนทรีย์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2550
 • 39. พลตำรวจโท อัศวิน ขวัญเมือง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
 • 40. พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
 • 41. พลตำรวจโท วรพงษ์ ชิวปรีชา​ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2552
 • 42. พลตำรวจโท สัณฐาน ชยนนท์ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
 • 43. พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
 • 44. พลตำรวจโท วินัย ทองสอง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
 • 45. พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
 • 46. พลตำรวจโท ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
 • 47. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร​ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
 • 48. พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
 • 49. พลตำรวจโท สุทธิพงศ์ วงปิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
 • 50. พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา พ.ศ. 2562 - พ.ศ.​ 2564
 • 51. พลตำรวจโท สำราญ นวลมา พ.ศ. 2564 - พ.ศ.​ 2565
 • 52. พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง พ.ศ. 2565 -

หน่วยงานในสังกัด

รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
รถตำรวจนครบาลรุ่น BMW
 • กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.อก.บช.น.)
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (บก.น.2)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 (บก.น.3)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 (บก.น.4)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (บก.น.5)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (บก.น.7)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 (บก.น.8)
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9)
 • กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
 • กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.)
 • กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.)
 • ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศฝร.บช.น.)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น