ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม]]เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาช้านานเสียอำนาจส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน พ.ศ. 2475 การต่อสู้ทางการเมืองก็ยังมิได้จบลงไปอย่างสิ้นเชิง ยังคงมีการต่อสู้กันระหว่างผู้นำใน[[สมบูรณาญาสิทธิราชย์|ระบอบเก่า]] กับ[[ประชาธิปไตย|ระบอบใหม่]] หรือความขัดแย้งในผู้นำคณะราษฎรด้วยกันเอง จน[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490]] ถือได้ว่าเป็นการล้างอำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรเสียสิ้น
 
== บุคคลที่เกี่ยวข้องสำคัญ ==
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[ปรีดี พนมยงค์]] (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) แกนนำฝ่ายพลเรือน
* [[หลวงพิบูลสงคราม]] (แปลก พิบูลสงคราม) แกนนำฝ่ายทหารหนุ่ม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3
* [[พระยาศรีสิทธิสงคราม]] (ดิ่น ท่าราบ)
* [[หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์]] (ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์)
* [[พระยาทรงสุรเดช]] (เทพ พันธุมเสน)
* [[พระประศาสน์พิทยายุทธ]] (วัน ชูถิ่น)
{{col-2}}
; ฝ่ายเจ้า

รายการนำทางไซต์