ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
- เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่ง[[อำเภอพนมดงรัก]] (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)
 
- ในปัจจุบันมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ดำรงตำแหน่ง [[นายอำเภอ]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอกาบเชิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอปราสาท]]และ[[อำเภอสังขะ]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอพนมดงรัก]]
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอกาบเชิงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 [[ตำบล]] 84 [[หมู่บ้าน]]
{|
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอกาบเชิงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลกาบเชิง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาบเชิงทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลด่าน]]โคกตะเคียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านโคกตะเคียนทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน]]ด่าน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูตันด่านทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด]]คูตัน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแนงมุดคูตันทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน]]แนงมุด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตะเคียนแนงมุดทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งตำบล
 
152,144

การแก้ไข