ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* [http://www.84000.org/ 84000 พระธรรมขันธ์] อย่างนี้อาจเรียกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือเป็นลิงก์ใส่เล่น
(* [http://www.84000.org/ 84000 พระธรรมขันธ์] อย่างนี้อาจเรียกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือเป็นลิงก์ใส่เล่น)
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด,'' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
* [http://www.84000.org/ 84000 พระธรรมขันธ์]
{{พุทธบริษัท}}
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
44,286

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์