ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

เพิ่มขึ้น 77 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:โครงพุทธศาสนาโดยบอตคุง)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{พุทธ}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เจ้าอาวาส''' คือพระ[[ภิกษุ]]ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง[[วัด]] มีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด [[กฎหมาย]]กำหนดให้วัดหนึ่งมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง แต่จะมี[[รองเจ้าอาวาส]] [[ผู้ช่วยเจ้าอาวาส]]ได้หลายรูปตามควรแก่ฐานะของวัด เจ้าอาวาสเป็น
[[พระสังฆาธิการ]] และเป็น[[เจ้าพนักงาน]]ตาม[[ประมวลกฎหมายอาญา]]
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้
* บำรุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให้เป้นไปด้วยดี
* ปกครองและสอดส่องให้[[บรรพชิต]] และ[[คฤหัสถ์]]ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตาม[[พระธรรมวินัย]] กฎ[[มหาเถรสมาคม]] ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
* เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
* ให้ความสะดวกตามสมควรในการทำบุญทำกุศล
เจ้าอาวาสมีอำนาจดังนี้
* ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มิรับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
* สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระสังฆาธิการ]]
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.onab.go.th/mean/data18.htm เจ้าอาวาส]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 36 - 39
 
[[หมวดหมู่:การปกครองของคณะสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
{{โครงพุทธศาสนา}}
14,401

การแก้ไข