พระเจ้าจางซูมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าจางซู
{{{caption}}}
ชื่อภาษาเกาหลี
อักษรฮันกึล 장수왕
อักษรฮันจา 長壽王
อักษรละติน Jangsu-wang

พระเจ้าจางซู (ค.ศ. 394-491)กษัตริย์องค์ที่ 20 แห่ง อาณาจักรโกคูรยอ เป็นพระราชโอรสองค์โตใน พระเจ้ากวางแกโตมหาราช ประสูติเมื่อ ค.ศ. 394 ทรงพระนามเดิมว่า องค์ชายโกรยอน หรือ ยอน ทรงถูกสถาปนาขึ้นเป็นองค์รัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 408 ขณะพระชนม์เพียง 14 พรรษาและเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 413 องค์รัชทายาทโกรยอน จึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า พระเจ้าจางซู ขณะพระชนม์เพียง 19 พรรษาในรัชกาลนี้ ถือว่าอำนาจของโกคูรยอพุ่งถึงขีดสุดเพราะทรงสืบสานนโยบายของพระราชบิดาไว้อย่างดีปีแรกในรัชกาลหรือตรงกับค.ศ. 414 โปรดให้สร้าง สิ่งสำคัญไว้อย่างหนึ่งคือ หลักศิลาจารึกของพระเจ้ากวางแกโต เพื่อระลึกถึง พระเจ้ากวางแกโตมหาราช พระราชบิดาและเพื่อบันทึกเรื่องราวในรัชสมัยของพระเจ้ากวางแกโตและในยุครัชกาลนี้ถือว่าเป็นยุคทองของโกคูรยอและพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกเป็นอันดับ 4 คือ 77 ปีหลังสิ้นรัชกาลของพระองค์ได้มีผู้ถวายพระราชสมัญญาว่า พระเจ้าจางซูมหาราช พระเจ้าจางซูทรงครองราชย์ได้ 77 ปีก็สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 491 พระราชนัดดาของพระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า พระเจ้ามุนจามยอง

ก่อนหน้า พระเจ้าจางซูมหาราช ถัดไป
พระเจ้ากวางแกโตมหาราช 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งโกคูรยอ
(พ.ศ. 956 - พ.ศ. 1033)
2rightarrow.png พระเจ้ามุนจามยอง