ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ
จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
ครองราชย์ค.ศ. 146-165
ก่อนหน้าแทโจ
ถัดไปชินแด
ประสูติค.ศ. 71
โค ซูซอง
สวรรคตค.ศ. 165
พระเจ้าชาแด
ฮันกึล次大王
ฮันจา차대왕
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงChadae-wang

พระเจ้าชาแด (ค.ศ. 71-165) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ ทรงพระราชสมภพในปี ค.ศ. 71 (พ.ศ. 614) มีพระนามเดิมว่า โค ซูซ็อง และเป็นพระราชอนุชาในพระเจ้าแทโจมหาราช ในปีที่ 94 ของรัชกาลพระเจ้าแทโจ เจ้าชายโค ซูซ็อง ได้บังคับให้พระเชษฐาสละราชสมบัติ และทรงสำเร็จโทษพระราชนัดดาทั้งสองซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเชษฐา เพื่อขึ้นครองราชย์แทนโดยทรงพระนามว่า พระเจ้าชาแด ขณะที่มีพระชนมายุถึง 75 พรรษา ทรงสนับสนุนเจ้าชายแพ็กโก พระราชอนุชาให้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ แต่ในปี ค.ศ. 165 (พ.ศ. 708) ทรงถูกพระราชอนุชาองค์นี้จับสำเร็จโทษขณะพระชนมายุ 94 พรรษา เจ้าชายแพ็กโกเสด็จขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่าพระเจ้าชินแดแห่งโคกูรยอ

ก่อนหน้า พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าแทโจมหาราช จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 591-596)
พระเจ้าชินแด