พระเจ้ามีช็อนแห่งโคกูรยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้ามีช็อน (?-ค.ศ. 331) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 15 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ เป็นพระโอรสในองค์ชายโค ดัล-โก ซึ่งถูกสำเร็จโทษโดยพระเชษฐาของพระองค์ (คือพระเจ้าพงซัง) และเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าซอช็อน เมื่อพระบิดาถูกสำเร็จโทษ พระองค์จึงต้องหนีไปอยู่กับพ่อค้าเกลือคนหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระเจ้าพงซังทรงถูกโค่นราชบัลลังก์โดยเหล่าขุนนางในปี ค.ศ. 300 ขุนนางทั้งหลายจึงออกตามหาพระองค์จนพบ และอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อมาจนกระทั่งสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 331 พระเจ้าโคกุกว็อนสืบราชสมบัติต่อ