ธงชัย สุขโข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระภิกษุธงชัย สุขโข ฉายา สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ)
ไฟล์:พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ).jpg
เกิด16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
อดีตเจ้าคณะภาค10
อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

พระภิกษุธงชัย สุขโข ฉายา สุขญาโณ อดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระพรหมสิทธิ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าคณะภาค 10[1] เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ รองแม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม

ประวัติ[แก้]

พระภิกษุธงชัย สุขโข หรืออดีตพระพรหมสิทธิ เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2499 ปีมะแม อายุ 60 ปี พรรษา 40 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บิดาชื่อ นายเสงี่ยม มารดาชื่อ นางตัน สุขโข หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ารับการบรรพชาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรธงชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "สุขญาโณ"

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง พระพรหมสิทธินั้นได้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่กว้างและเป็นที่ไว้วางใจของพระมหาเถระหลายรูป เช่น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ทั้งนี้พระพรหมสิทธิได้รับความวางใจให้สนองงานของคณะสงฆ์ในหลาย ๆ โอกาส

10 กุมภาพันธ์ 2558 พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม และเข้ารับพระบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.

24 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาปลดจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม

19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ถึง 4 กับอดีตพระพรหมสิทธิ จำเลยที่ 5 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ร่วมกันเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่น โดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ถึง 5 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยในส่วนพระพรหมสิทธิ ให้จำคุก 36 เดือน และปรับ 27,000 บาท แต่ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ไม่เคยกระทำผิดทางวินัย จึงเห็นควรให้รอการลงโทษไว้กำหนด 2 ปี[2]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2530 ได้รับแต่งตั้งจากพระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมพระคู่สวด ฐานานุศักดิ์ที่ พระครูประสิทธิสรคุณ
 • พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิทักษ์สุวรรณบรรพต[3]
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ที่ พระสุวรรณเจติยาภิบาล,(สย.)[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสาร วิธานสุวรรณเจติยกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิริภิมณฑ์ โสภณศาสนการ พิพัฒนวิธานสุวรรณเจติยกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]
 • 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธินายก ดิลกธรรมานุยุต ประสุตสุวรรณเจติยกิจ วิสิฐวิเทศศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'[7]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมสิทธิ กิตติธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจาร สุวิธานวรกิจจานุกิจ วิสิฐวิเทศศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]
 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์[9]

ปริญญาที่รับการถวาย[แก้]

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9
 • ที่ปรึกษาสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย)
 • กรรมการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
 • ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
 • ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
 • เจ้าคณะภาค 10
 • เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
 • หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 6
 • เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 • ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านศีล 5 คณะสงฆ์หนตะวันออก
 • เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 • 24 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาปลดจากตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม
 • 30 พฤษถาคม 2561 ปลดจากตำแหน่ง เจ้าคณะภาค10 และ ปลดจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตามมติมหาเถรสมาคม

หน้าที่พิเศษ[แก้]

 • ผู้ดูแลพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 • เลขานุการ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 • ที่ปรึกษาโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม
 • กรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)
 • กรรมการมูลนิธิภูมิพโล วัดสระเกศฯ
 • เลขานุการ พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระจุลคณานุศิษย์
 • รองประธานที่ปรึกษางานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ด้านสาธารณสงเคราะห์[แก้]

ด้านการศึกษา[แก้]

ได้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นเลขานุการประจำสำนักเรียน ทั้งแผนกธรรมและบาลี เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง เพื่อให้พระภิกษุได้บรรยายและแสดงธรรมเป็นประจำ นอกจากนี้ ได้จัดให้พระภิกษุไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนและจัดพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิไปแสดงปาฐกถาธรรม ให้การฝึกอบรมตามสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบนักธรรมและบาลีของสำนักเรียนวัดสระเกศ

ด้านการสาธารณูปการ[แก้]

ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ให้ดำเนินการก่อสร้างศาลารับรองและกุฏิ รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึกสมเด็จญาโณทยมหาเถระ (พ.ศ. 2501) และเป็นประธานดำเนินการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและหอไตรวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ด้านการสาธารณสงเคราะห์[แก้]

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติตามโอกาสอันควรตลอดมา อาทิ ได้มอบเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตปกครองหนตะวันออก และมอบปัจจัย อัฐบริขารที่จำเป็นให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในนามวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

การต่างประเทศ[แก้]

เป็นพระสงฆ์ที่สนองงานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในด้านการต่างประเทศได้ไปเยี่ยมพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศจำนวนหลายครั้ง เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐ ประเทศสวีเดน เป็นต้น และยังเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 6 ควบคุมพระธรรมทูตแถบสแกนดิเนเวียและสหรัฐอเมริกา และในคราวที่พระธรรมทูตได้ประสบอุบัติเหตุก็ได้ช่วยเหลือแบบเป็นกันเอง จึงเป็นที่เคารพศรัทธาในวงกว้าง

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปา[แก้]

พระพรหมสิทธิ และคณะ เช่น พระเทพโพธิวิเทศ พระราชธีราจารย์ พระวิจิตรธรรมมาภรณ์ พระศรีคุณาภรณ์ และคณะสงฆ์จำนวนมากได้เดินทางไปยังสำนักวาติกัน เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิก ได้หารือเกี่ยวกับด้ารการศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ไปต่างประเทศ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ที่คณะสงฆ์ไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างศาสนา[10]

งานสาธารณูปการ[แก้]

 • พ.ศ. 2553 ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่องให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 4580000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2554 ถวายหนังสือภาษาบาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 1000 เล่ม รวมเป็นเงิน 845600 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2554 มอบคอมพิวเตอร์ 25 เครื่องแก่โรงเรียนบ้านเขาวง (พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี รวมเป็นเงิน 5984000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2555 มอบเงินเพื่อสร้างอาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสโณ) ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รวมจำนวนเงิน 12485000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2557 มอบเงินเพื่อสร้างอาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 10000000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

อ้างอิง[แก้]

 • สนติ์ แสวงบุญ และ สมบูรณ์ บุญครอบ. ทำเนียบสมณศักดิ์. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556. หน้า 122.
 • พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2556. กาญจนบุรี : ธรรมเมธี - สหายพัฒนาการพิมพ์, 2556. หน้า 340. ISBN 978-616-348-356-0
 1. "สำนักงานเจ้าคณะภาค 10". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-18. สืบค้นเมื่อ 2015-01-18.
 2. ศาลสั่งจำคุก 'แก๊งเงินทอนวัด' อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ โดน 36 เดือนแต่รอลงอาญา
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูประสิทธิสรคุณ เป็น พระครูพิทักษ์บรมบรรพต
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูพิทักษ์สุวรรณบรรพต เป็น พระสุวรรณเจติยาภิบาล
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เลื่อนสมณศักดิ์ พระสุวรรณเจติยาภิบาล เป็น พระราชธรรมสาร เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เลื่อนสมณศักดิ์ พระราชธรรมสาร เป็น พระเทพสิริภิมณฑ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพสิริภิมณฑ์ เป็น พระธรรมสิทธินายก
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ สถาปนาสมณศักดิ์ 2554
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์
 10. วาติกันให้ทุนพระสงฆ์ไทยเรียนถึงป.เอก เก็บถาวร 2014-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เดลินิวส์, 2 มิถุนายน 2557, 18 มกราคม 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ธงชัย สุขโข ถัดไป
พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ)
เจ้าคณะภาค 10
(9 กุมภาพันธ์ 2554 - 2561)
พระเทพวิสุทธิโมลี
(พรหมา สปฺปญฺโญ)

(รักษาการ)
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(15 มกราคม 2558-2561)
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
(14 มกราคม 2558-2561)
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)