สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺโญ)
พระพรหมเวที.jpg
เกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
อายุ 76
อุปสมบท 15 เมษายน พ.ศ. 2506
พรรษา 56
วัด วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) มีนามเดิมว่า สนิท นามสกุล วงษา เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2506 ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2498 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอพนมสารคาม (ปัจจุบัน อำเภอราชสาส์น)
 • พ.ศ. 2507 จบชั้น มศ.3 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (สาขา 1 วัดท่าเกวียน)
 • พ.ศ. 2501 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าเกวียน
 • พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
 • พ.ศ. 2542 ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

งานทางคณะสงฆ์[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีวีราภรณ์[1]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวีราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี ศีลาจารวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมปริยัติโสภณ วิมลศีลาจารวินิฐ พิพิธกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหา๕ริสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสุวรรณมหาวิหารวรากร สุนทรอรัญญิกมหาปริณายก ดิลกกิจจานุกิจโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 95, ตอนที่ 34 ฉบับพิเศษ, 27 มีนาคม 2521, หน้า 4
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 103, ตอนที่ 20 ฉบับพิเศษ, 7 กุมภาพันธ์ 2529, หน้า 3
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 108, ตอนที่ 213 ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 113, ตอนที่ 123 ข, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 14
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 24 ข, เล่ม 118, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544, หน้า 16-19
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 3 ข, 15 มกราคม 2558, หน้า 1-3


ก่อนหน้า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ถัดไป
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 2leftarrow.png Buddhism dham jak.png
สมเด็จพระพุฒาจารย์
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง