พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเทพรัตนมุนี

(สุรชัย สุรชโย)
ชื่ออื่นพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณสุรชัย
ส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2507 (59 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท25 เมษายน พ.ศ. 2521
พรรษา45 พรรษา

พระเทพรัตนมุนี นามเดิม สุรชัย วิชชุกิจมงคล ฉายา สุรชโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 (4 จังหวัด ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว)

ประวัติ[แก้]

พระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่าสุรชัย วิชชุกิจมงคล ได้บรรพชา เป็นสามเณรวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรสุรชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2521 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "สุรชโย"

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าคณะภาค 12 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง ปัจจุบันพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) พำนักอยู่ที่คณะ 8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

งานด้านการศึกษา[แก้]

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับการถวาย[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ถัดไป
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าคณะภาค 12
(17 มกราคม 2558 - 16 มิถุนายน 2564)
พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)