การกีฬาแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
SAT Crest.png
ที่ทำการ
286 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ผู้ก่อตั้ง ครม.43
สืบทอดจาก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
งบประมาณ 3,764.6684 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร สกล วรรณพงษ์, ผู้ว่าการ
สังเวียน บุญโต, รองผู้ว่าการ
มนตรี ไชยพันธุ์, รองผู้ว่าการ
สมคิด ปิ่นทอง, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
www.sat.or.th[ลิงก์เสีย]

การกีฬาแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: กกท. หรือ แซท; อังกฤษ: Sports Authority of Thailand; SAT) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน[2] โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว[3] และให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528[2]

การบริหารงาน[แก้]

เครื่องหมายการค้าของ กกท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการโดยตำแหน่ง กับกรรมการซึ่งแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีตำแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี[2]

อาคารกีฬาที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. 2.0 2.1 2.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2528, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 102 ตอน 149 ฉบับพิเศษ, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2528, หน้า 1-23.
  3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2507, เล่ม 81 ตอน 89 ก ฉบับพิเศษ, 17 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 1-11.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]