การกีฬาแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
SAT Crest.png
ที่ทำการ
286 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ผู้ก่อตั้ง ครม.43
สืบทอดจาก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
งบประมาณ 3,062.5491 ล้านบาท(พ.ศ. 2555)[1]
ผู้บริหาร สกล วรรณพงษ์, ผู้ว่าการ
สังเวียน บุญโต, รองผู้ว่าการ
มนตรี ไชยพันธุ์, รองผู้ว่าการ
สมคิด ปิ่นทอง, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
www.sat.or.th[ลิงก์เสีย]

การกีฬาแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: กกท. หรือ แซท; อังกฤษ: Sports Authority of Thailand; SAT) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน[2] โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว[3] และให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528[2]

การบริหารงาน[แก้]

เครื่องหมายการค้าของ กกท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการโดยตำแหน่ง กับกรรมการซึ่งแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีตำแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี[2]

อาคารกีฬาที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 129 ตอน 15 ก, 8 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 1-91.
  2. 2.0 2.1 2.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2528, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 102 ตอน 149 ฉบับพิเศษ, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2528, หน้า 1-23.
  3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2507, เล่ม 81 ตอน 89 ก ฉบับพิเศษ, 17 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 1-11.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]